Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 15 – 262 22 ΠΑΤΡΑΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.  
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 


ΔΠΠ - Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Z050 5003591 

 
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

 30/11/2016  12:00


ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΑΓΙΔΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 1ος όροφος Μ. ΝΤΟΥΝΙΑ - Α. ΡΙΦΟΥΝΑ ΤΗΛ.:2731081723

 
ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΎΧΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΔΕΔΔΗΕ ΣΠΑΡTΗΣ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΥΠ. ΔΗΛ.ΑΠΟΔΟΧΗΣ

- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ


EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η /   ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ 2/2016 

 
Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, όπως : 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 2) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 3) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 4) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ και 5) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ, στο πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  24/08/2016 09:30
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
τηλ. 2681023001
Υπέυθυνος: Π. ΡΑΠΤΗ
1ος όροφος

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ 3/2016 

 

Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, όπως : 1) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 2) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 3) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ, στο πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΕΔΡΑΣΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ  24/08/2016
9:30  

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
τηλ. 2681023001
Υπέυθυνος: Π. ΡΑΠΤΗ
1ος όροφος

 ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2016

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ- ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

 
ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ/
  Z060 10045076/
17-3-2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

 29/06/2016 12:00 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΟΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΗΛ. 2691022401

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από (ώρα) 09.00 έως 13.00 μέχρι και την 28-6-2016

1) Οικονομική προσφορά

2) Σύμβαση

3) Διακήρυξη - Πρόσκληση

4) Όροι και Οδηγίες διαγωνισμού

5) Διοικητικά όρια Περιοχής

6) Υπόδειγμα ταυτότητας

7) Τεύχος περί Ασφαλίσεων

8) Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Όρων

9) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

10) Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης

11) Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

12) Παράρτημα IV

13) Παράρτημα V


 
ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ/
Z060 5002981
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

22/06/2016 11:00 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ/ ΤΟΜΕΑΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ισόγειο) ΚΟΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ
ΑΛ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 26910-22401


Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 08:00 έως 14:00 μέχρι και την 21-6-2016 από τα γραφεία της Περιοχής Αιγίου Κορίνθου 113 25100 ΑΙΓΙΟ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
 
4. ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5. ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ/ 1/2016

Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, όπως: 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 2) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 3)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 4) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ και 5) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ, στο πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

16/06/2016
 11:00  

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τηλ. 2681023001 Υπέυθυνος: Π. ΡΑΠΤΗ
1ος όροφος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ζ060/5002807/2.2.2016


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

15/06/2016
10:00 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
1ος όροφος, γραφείο 29, Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
τηλ. 26610 39447

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 08.00 έως 14.00 μέχρι και τη Δευτέρα, 13/06/2016

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
2. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΟΔΗΓΙΕΣ

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

7. ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔHΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

11. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


 
ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ/ Z260-5003080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ

 18/05/2016
11:00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ/
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(1ος ορ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΤΗΛ.2681023001).

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 8:00 έως 14:00 μέχρι και την 17.5.16. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (1ος ορ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ / ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 
7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


 
ΔΠΠ-Η/
 Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ 1/2016

 
Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, όπως : 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 2) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 3) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 4) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ και 5) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ, στο πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

01/06/2016
 11:00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χρ. Κάτσαρη 4 TK 45221, Ιωάννινα τηλ. 2651078646 Υπεύθυνος: Λέκκας Χρήστος, 2ος όροφος


ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ


 
ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡ. ΠΥΡΓΟΥ/
 Ζ 260 5003061/
14-04-2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

  27/04/2016 10:00
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ)
Κος ΚΟΥΦΩΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 
Το έντυπο της Τεχνικής περιγραφής-προσφοράς διατίθετε χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από (ώρα) 08:00. έως 14:00 μέχρι και την 26/04/2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ


 
ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ/
Z060 5002981

Συμπλήρωμα 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

  26/04/2016 11:00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ/ ΤΟΜΕΑΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ισόγειο) ΚΟΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ.

ΑΛ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 26910-22401- Συμπλήρωμα 1

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 08:00 έως 14:00 μέχρι και την 25-4-2016 από τα γραφεία της Περιοχής Αιγίου Κορίνθου 113 25100 ΑΙΓΙΟ
 
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

4. ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5. ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΔΠΠ-Η -
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ Ζ060 5002848 
Οπτική επιθεώρηση εναερίων δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής Μ.Τ - Χ.Τ. και παροχών του δικτύου διανομής περιοχής Άρτας. 27/04/2016 09:30  Περιφερειακή Οδός & Δημητρίου 2 Άρτα Γραφείο ΤΕΔ 1 ΌΡΟΦΟς Αρμόδιος κ.Λέτσος Ευάγγελος τηλ. 2681023001-2 1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

4.ΣΥΜΒΑΣΗ

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8.ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

9.ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

10.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 
ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Z060 - 5002974

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΤ" ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ (5) ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ

 18/04/2016  10:00ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ ΚΑΨΑΛΗ 14 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 30132

ΤΗΛ: 2641025296


Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από (ώρα) 09.00 έως 13.00 μέχρι και την 15-4-2016

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

- ΕΠΙΔΟΤΗΡΙΟ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

- ΥΠΟΔΕΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


 
ΔΠΠ-Η/
 ΠΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ 5002865
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΠ-Η/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ, ΠΡΑΚΤ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ & Υ/Π ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ και ΠΑΡΓΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

 22/06/2016  11:00 


ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (2ος ορ. 204 γρ.) Χρ. Κάτσαρη 4 - 452 21 Ιωάννινα

Χρ. Λέκκας 2651078646


Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση σε έντυπη μορφή από 01/06/2016 εως & 17/06/2016 και απο 08:00 έως 14:00 , από το γραφείο 219 της Περιοχης Ιωαννίνων (ΤΗΛ 2651078646) και είναι τα εξής:

Διακηρυξη Διαγωνισμού

- Σχέδιο Σύμβασης

- Οικονομική προσφορά

- Δήλωση αποδοχής Όρων Διαγωνισμού

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
 
- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης


ΔΠΠ-Η/
Π. ΠΑΤΡΩΝ/
 5002745 & 5002746/27-1-2016 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΠΠ-Η, ΓΙΑ ΤΟ ΡΙΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

27/06/2016  11:00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ/ ΔΠΠ-Η/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (1ος ορ 111γρ..) ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΤΚ 26222 ΠΑΤΡΑ

ΦΙΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ
ΤΗΛ: 2610366449


Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση σε έντυπη μορφή από 01/06/2016 εως & 17/06/2016 και απο 08:00 έως 14:00 , από το γραφείο 109 της Περιοχης Πατρων /ΔΠΠ-Η (ΤΗΛ 2610366448)και είναι τα εξής:
 
- Ανακοίνωση 

  - 5002746

  - 5002745

- Διακηρυξη Διαγωνισμού 

   - 5002746

   - 5002745


- Σχέδιο Σύμβασης 

  - 5002746
 
  - 5002745

- Οικονομική προσφορά
 
  - 5002746

  - 5002745
 
- Δήλωση αποδοχής Όρων Διαγωνισμού

 - 5002746

 - 5002745 

- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

 - 5002746

 - 5002745

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης