Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΜ-Θ 5Α/2017 ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ 3001 ΠΕΡΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ
11/4/2017
10:00 
 
ΤΤΕΔ/ΔΠΜ-Θ
Αρμενοπούλου & Ιουλιανού 2 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

κ. Περγαμηνέλης Κωνσταντίνος
ΤΗΛ. 2310965467
 Εξώφυλλο

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Σύμβαση

ΔΠΜ-Θ
/ΠΑΘ/ΤΥ/66602 /
10.11.2016 

 
«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 01/03/2017 09:00   Τομέας Υποστήριξης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου θες/νίκη

1ος όροφος
κ. Σαββίδη Ιωάννη
τηλ. 2310 984653
ΤΕΥΧΗ :

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ)

3) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ΔΠΜ-Θ/
ΤΥ/14/2016

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ
 14/10/2016
15:00

α) Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη, Ν. Τσιλιμιγκάκης, Α. Κτιστοπούλου, τηλ. 2310360200, 2310360179

β) Ειρήνης 65Α, Κατερίνη, Αθ. Φαργκάνης, Αικ. Προδρομίδου, 2351069431, 2351069433.


 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ