Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Λ. Συγγρού 49, 117 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9281600

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΑΝΠ/Ζ200 10068884/15.03.2017 Προμήθεια Tablets και I-Pads
03.04.2017
11.00
ΔΑΝΠ
Λ. Συγγρού 49,
117 43 Αθήνα
3ος όροφος
Σ. Αναγνωστοπούλου
τηλ. 210-9281931
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΝΠ/
ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ/
2016

Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα.

12/09/2016
 11:00

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/
Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Σχολή Φλώρινας/3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 531 00, Φλώρινα
(Τουτζιαράκης Δ. 2385023900-1-2)

  ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΥΠΟΔ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΥΠΟΔ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ"