Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 – ΑΘΗΝΑ 11741
ΤΗΛ.: 210 9008726
FAX: 210 9008737

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΠΝ/
ΠΕΡ. ΣΥΡΟΥ 1 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
 10/10/2016
14:00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Τ.Κ. 84100 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
(τηλ. επικοινωνίας:
2281082414)

 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΠΝ/
4001528/10.05.2016
 
 Συμπλήρωμα Νο2
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΤΡΟΦΕΙΑ, ΣΤΥΛΟΥΣ, Μ/Σ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ), ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΕΗ/ΔΠΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.16/08/2016 
10:00
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος - 205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 07.00π.μ. Έως 15.00μμ


Συμπλήρωμα Νο2  


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

- ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


ΔΠΝ/
Περ. Κω/
10051535/2016 
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
“ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ”


12/09/2016
09:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος  205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 08.00π.μ. Έως 14.00μμ

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ

- ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΠΝ/
4001553/26.05.16

 Συμπλήρωμα Νο2

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΤΡΟΦΕΙΑ, ΣΤΥΛΟΥΣ, Μ/Σ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ), ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΕΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.
07/09/2016
09:00  
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος - 205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 07.00π.μ. Έως 15.00μμ

Συμπλήρωμα Νο2 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


- ΤΕΥΧΟΣ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ


- ΤΕΥΧΟΣ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΤΕΥΧΟΣ Γ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

- ΤΕΥΧΟΣ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


 
ΔΠΝ/
4001554/26.05.16

Συμπλήρωμα Νο2

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΤΡΟΦΕΙΑ, ΣΤΥΛΟΥΣ, Μ/Σ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ), ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΕΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ MYKONOY ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.
06/09/2016
11:00  
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος - 205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 07.00π.μ. Έως 15.00μμ

Συμπλήρωμα Νο2

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΤΕΥΧΟΣ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΕΥΧΟΣ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Γ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

- ΤΕΥΧΟΣ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


 
ΔΠΝ/
4001552/26.05.16

Συμπλήρωμα Νο2

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΤΡΟΦΕΙΑ, ΣΤΥΛΟΥΣ, Μ/Σ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ), ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΕΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.
06/09/2016
09:00  
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος - 205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 07.00π.μ. Έως 15.00μμ

Συμπλήρωμα Νο2 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΤΕΥΧΟΣ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΕΥΧΟΣ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-ΤΕΥΧΟΣ Γ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

-ΤΕΥΧΟΣ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΠΝ/
4001644/27.07.16
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
“ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)”
09/09/2016
09:00
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος - 205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 08.00π.μ. Έως 14.00μμ

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

-ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΔΠΝ/ 4001551/26.05.16

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΤΡΟΦΕΙΑ, ΣΤΥΛΟΥΣ, Μ/Σ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ), ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΕΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ  05/09/2016
11:00
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος
205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 07.00π.μ. Έως 15.00μμ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 2 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Συμπλήρωμα 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


-ΤΕΥΧΟΣ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ


- ΤΕΥΧΟΣ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Γ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


ΔΠΝ/
4001550/26.05.16 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΤΡΟΦΕΙΑ, ΣΤΥΛΟΥΣ, Μ/Σ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ), ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΕΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 05/09/2016
09:00 
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 07.00π.μ.
Έως 15.00μμ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 2 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συμπλήρωμα 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


- ΤΕΥΧΟΣ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ


- ΤΕΥΧΟΣ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Γ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


ΔΠΝ/Περ. Κω 4001580/2016

Συμπλήρωμα
Νο 1 
 
 Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων, δεμάτων και πακέτων της
Περιοχής Κω από και προς νησιωτικούς και χερσαίους προορισμούς
 10/08/2016
14:00
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
206 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ
 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ παράταση

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 
ΔΠΝ/
4001576/2016

 
Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στα νησιά Νίσυρος, Γυαλί, Κως, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αστυπάλαια, Αρκοί, Μαράθι, αρμοδιότητας της Περιοχής Κω της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

 
10/08/2016
10:00ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος - 206 γραφείο
Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 08.00π.μ. Έως 14.00μμ

 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5Α - 13
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

- ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


 
ΔΠΝ/
4001573/27.05.16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
“ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΕΡΟΥ”


08/08/2016
10:30 
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
2ος όροφος 205 γραφείο
Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ
Από 08.00π.μ. Έως 14.00μμ

 Τα Τεύχη της Διακήρυξης είναι τα εξής:

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΤΕΥΧΟΣ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ


- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Β.
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΤΕΥΧΟΣ Γ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ