Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 – ΑΘΗΝΑ 11741
ΤΗΛ.: 210 9008726
FAX: 210 9008737

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΠΝ 2
/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ / Υ/Κ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

 
Μίσθωση ακινήτου στα Αντικύθηρα

 02/02/2017
12:30

 
Μαρία Ιγγλεζάκη
Τηλ. 28210 48334

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Διακήρυξη

 

ΔΠΝ 1/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 
Υ/Κ ΓΑΥΔΟΥ

 
Μίσθωση ακινήτου στη Γαύδο

 

02/02/2017
12:00

 
Μαρία Ιγγλεζάκη
Τηλ. 28210 48334

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Διακήρυξη

 
ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΡΟΔΟΥ
4001715/2016


ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΣΟΥ, ΤΗΛΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ, ΣΥΜΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

 
06/02/2017
09:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)