Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ
2ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
35 100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231041059 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
ΔΠΚΕ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο2/2016

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 09/12/2016  10.00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Δύο Δέντρα Δοκός ΤΚ 34100 Χαλκίδα 1ος όροφος Ε. ΧΡΥΣΑΓΗ ΤΗΛ.: 22210 90580

 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΠΚΕ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο3/2016 


 
Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λήψης ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίας & τετραμηνιαίας καταμέτρησης της ΔΠΚΕ/Περ.Χαλκίδας και των Υπομονάδων αρμοδιότητάς της


 01/09/2016  
10.00


 ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δύο Δέντρα Δοκός ΤΚ 34100 Χαλκίδα
1ος όροφος
Ε. ΧΡΥΣΑΓΗ ΤΗΛ.: 22210 90580


Τα σχετικά τεύχη θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν από 08.08.2016 έως 31.08.2016 στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ,
Δύο Δέντρα Δοκός, 34100 Χαλκίδα (από ώρα 08.00 μέχρι 13.30)

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΔΠΚΕ/
Π. Θήβας 2 /2016 

 
Προμήθεια "ΝΤΟΣΙΕ ΜΑΝΙΛΛΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ διαστάσεων 26χ35 χρώματος γκρι"

30/06/2016 13:00 

 

Περιοχή Θήβας Ποτνιών 30 ΤΚ 32200 Θήβα, 1ος όροφος
Τζαβούλη Δήμητρα
τηλέρωνο: 2262027213


1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΦΟΡΑ


 
ΔΠΚΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ Νο3/2016

Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχεση με την εργασία των εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 16/06/2016
08.00
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Σοφοκλέους και Φιλολάου ΤΚ 32131 Λιβαδειά 3ος όροφος Λ. ΛΙΛΙΟΣ ΤΗΛ.: 2261028089, & Η. ΤΑΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.: 2231026422 ή 2231022307 & κιν.6977874444


Τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού είναι τα παρακάτω:

- ΤΕΥΧΟΣ 1

- ΤΕΥΧΟΣ 2

- ΤΕΥΧΟΣ 3

- ΤΕΥΧΟΣ 4

- ΤΕΥΧΟΣ 5

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 
ΔΠΚΕ/
ΠΕΡ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/
 2/2016


Λήψη ενδείξεων μετρητών παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / Περιοχή Λιβαδειάς


20/05/2016
10:00 

 
Περιοχή Λιβαδειάς Σοφοκλέους & Φιλολάου ΤΚ 32 100 ΛIBΑΔΕΙΑ 3ος όροφος
Οικονόμου Σταύρος
Αν. Προϊστάμενος Τομέα Χρηστών

1. Διακήρυξη - Πρόσκληση ΔΕΔΔΗΕ

2. Όροι Διαγωνισμού - Οδηγίες ΔΕΔΔΗΕ

3. Σχέδιο Συμβασης

4. Παράρτημα Ι Διοικητικά Όρια Περιοχής

5. Παράρτημα ΙΙ Τιμολόγιο Οικονομικής
Προσφοράς

6. Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα ταυτότητας

7. Παράρτημα IV Ασφαλίσεις

8. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων

9. Εγγυτική Συμμετοχής

10. Εγγυητική καλής εκτέλεσης

11. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας


 
ΔΠΚΕ 7/23-03-2016
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ¨ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΠΚΕ¨ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ

10/05/2016 12:00 

 
ΔΠΚΕ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ 2ος όροφος Χ. ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ Η.ΡΑΠΤΗΣ ΤΗΛ.:2231042814


Τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού σε μορφή PDF είναι τα παρακάτω :

1. Διακήρυξη

2. Συμφωνητικό

3. Τεχνική Έκθεση

4. Σχέδιο

5. Προϋπολογισμός προσφοράς