Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 


ΔΟΑΕΣΜ/160105/2016 
 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΠΑ
 27/09/2016
16.00
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
ΔΟΑΕΣΜ/160104/2016 
 

 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΚΣΔ) ΤΗΣ ΔΠΑ 


30/6/2016
16:00  
 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΟΑΕΣΜ/60013

 Συμπλήρωμα 1


ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ:

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 17/05/2016
10:00


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 17-5-2016 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΑΕΣΜ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10 117 43 ΑΘΗΝΑ 4ος όροφος Χ. Γεωργαντίδης
ΤΗΛ: 210 90 90 361


Συμπλήρωμα 1

 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ