Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 - 7  ΑΘΗΝΑ 105 49

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρακευή και ώρες από 8:00 έως 13:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 


ΔΠΑ/ΕΠ-6763.3 
 
 
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΠΑ».

22/08/2016   13:00 

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
23/08/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7Ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.:2103287319
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 
8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


 

ΔΠΑ/
Π. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ/
1001959/2016
 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2.000 €
31/08/2016 
11:00
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 84
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ –
2ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦ. 204
κα ΒΕΡΥΚΙΟΥ
τηλ .: 210 9850370

 
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΑ/ΕΠ-65510   ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ Κ8/Δ10 ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΤ»  29/08/2016 
10:00 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
29/08/2016 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7Ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
 ΤΕΥΧΗ :
 
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5. ΤΕΥΧΟΣ Σ2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΣΧΕΔΙΟ 1149 1

10. ΣΧΕΔΙΟ 1149 2

11. ΣΧΕΔΙΟ 1209

12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΔΠΑ/
Π. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2/2016
 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ  12/07/2016
11:00
 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 12/07/2016 ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 115 & ΕΠΑΥΛΕΩΣ 6 – ΧΑIΔΑΡΙ
3ος Όροφος – Γραφείο 301

Τηλ.: 6978000812 – 6978000884 -
210 5386649

 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
ΔΠΑ/
ΠΕΡ. ΑΘΗΝΑΣ
1001906
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
17/06/2016 
14:00 
 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, ΓΡΑΦΕΙΟ 211
Α. Αμβράζη
210-5217563

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ

 ΔΠΑ/
Π.Φιλοθέης Κηφισιάς/
2-2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 10.000 €
 10/06/2016 
11:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ – Ν.ΙΩΝΙΑ – 3ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦ. 308
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
τηλ .: 210 2702322
κος ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
τηλ .: 210 6209256
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


 
ΔΠΑ/9161001/16

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΠΑ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 17.500 €
 14/06/2016
10:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
14/06/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.: 210 3287331

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 08:00 – 13:00 ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7ος ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. 728 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06/2016

 
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΔΠΑ/ΕΠ-6735
ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)
 27/05/2016
13:00
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 30/05/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.: 210-3287319
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
 
6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
 
8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔΠΑ/ΕΠ-6766 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ (ΔΠΝ)
17/05/2016
13:00  

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
18/05/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7,
7ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


 
ΔΠΑ/ΕΠ-6757

ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)
16/05/2016
13:00  
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 17/05/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7,
7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.: 210-3287319
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


ΔΠΑ/
ΠEΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/
1-2016  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ: ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 16/05/2016
12:00
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 16/05/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ & ΕΠΑΥΛΕΩΣ 6 - ΧΑΪΔΑΡΙ
ΤΗΛ.: 2105788411-2102696291-2103287227

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΠΑ/ΕΠ-6756


ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)
13/05/2016
13:00  

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 16/05/2016
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ. : 210-3287319

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


 
ΔΠΑ/ΕΠ-6761

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)
27/05/2016
10:00  
 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 27/05/2016
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

11. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΔΠΑ/ΕΠ-6759
 

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)
 20/05/2016  10:00  
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 20/05/2016
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και
ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

11. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


 
ΔΠΑ/ΕΠ-6760
 
«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).

 09/05/2016
10:00
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 09/05/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:
 
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 
8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
 
9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

11. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


 ΔΠΑ/ΕΠ-6763  
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ»
09/05/2016 
13:00 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 10/05/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 10:00 π.μ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.:2103287319


 
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
 
7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
 
8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ