Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ   
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΔΠΛΤ-7218 

Συμπλήρωμα Νο1

Συμπλήρωμα Νο2
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Πληροφοριακού συστήματος ERP ΔΕΔΔΗΕ

 13/4/2017
 09:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

ΔΠΛΤ-6214
 

Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος
Καταμέτρησης και Προμήθεια Φορητών Καταχωρητών

19/10/2016
12:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 
Συμπλήρωμα Νο2

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2