Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ   
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΔΠΛΤ-6214
 

Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος
Καταμέτρησης και Προμήθεια Φορητών Καταχωρητών

19/10/2016
12:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 
Συμπλήρωμα Νο2

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

 
ΔΠΛΤ-6113

Προμήθεια,
εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος λήψης αντιγράφων
ασφαλείας στο μηχανογραφικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ

 
29/07/2016
11:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Συμπλήρωμα Νο2 

Συμπλήρωμα Νο1
 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

 
ΔΠΛΤ-6212
 Παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 
17/05/2016
11:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

 
ΔΠΛΤ-529
Παροχή υπηρεσιών πενταετούς συντήρησης αδειών χρήσης Συστήματος ERP με λογισμικό κατασκευής SAP

 
02/06/2016
11:00


ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

 ΔΠΛΤ-5211 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Πληροφορικής 

 20/01/2016
12:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2 

 ΔΠΛΤ-5110 Προμήθεια και υπηρεσίες συντήρησης αδειών χρήσης για το Λογισμικό QLIKVIEW

 19/01/2016
11:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2 

  Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το νέο κτίριο της ΔΣΔΜ στην οδό Διαμαντοπούλου 10

03/11/2015 
14:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

 ΔΠΛΤ-514 Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης Συστήματος ERP με λογισμικό κατασκευής SAP, καθώς και την παροχή υπηρεσιών διετούς συντήρησης τους

 03/11/2015 
11:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2 

 ΔΠΛΤ-527 Ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων

 30/10/2015 
  11:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2 

 ΔΠΛΤ-438/2014 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

 13/10/2015
11:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:
           
για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1
           
for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2 
           

 ΔΠΛΤ-518
Προμήθεια Τηλεφωνικού Κέντρου για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε θέματα τηλεφωνίας του νέου κτιρίου της ΔΣΔΜ

 
22/10/2015
11:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:
            για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1
for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2
           

 ΔΠΛΤ-511 Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ

 21/10/2015
11:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:
            για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1
for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2