Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών Δ/νσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ


Α: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν κεντρικές προμήθειες.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 15:30.
Η υποβολή προσφορών γίνεται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100, Γραφείο 111, 1ος όροφος, Τηλ.: 210 9090469, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών, έως τις 15:30.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 514609
Μονωτικά ακόντια γενικής χρήσης. Προσαρμογέας χειρισμών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 144.000,00 ΕΥΡΩ.
 13/12/2016 2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543
 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514607
Σκάλες από Fiberglass. Σκάλες πλαστικές.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 271.500,00 ΕΥΡΩ.
03/11/2016 
 2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

503609  Βάση & θήκη ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20KV με μονωτήρα πορσελάνης κανονικής και ενισχυμένης μόνωσης.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 1.914.720,00 ΕΥΡΩ. 
 

 10/11/2016  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.210 9090528

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 507603
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (RTU) ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 976.000,00 ΕΥΡΩ.
 22/11/2016 2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553 
 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ &
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 508601
Μετασχηματιστές μετρήσεως (τάσεως Μ.Τ. και εντάσεως
Μ.Τ.).
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 1.001.133.000,00 ΕΥΡΩ.
08/12/2016 
 2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 515606
Προμήθεια καυσίμων οχημάτων των μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ επί πιστώσει με χρήση καρτών.
Προϋπολογισμένη αξία: 7.459.776,00 ΕΥΡΩ.
19/10/2016 
2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514608
Σάκοι φύλαξης. Εργαλειοθήκες δερμάτινες.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 160.500,00 ΕΥΡΩ.
 17/10/2016 2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 501601
Συντηρητικό εγκατεστημένων ξύλινων στύλων
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 1.678.300,00 ΕΥΡΩ.

 24/10/2016 2ος όροφος
Γρ. 208.
Τηλ.: 210
9090536
 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

517611 
Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμένη αξία: 112.237,10 ΕΥΡΩ.
13/10/2016   3ος όροφος
Γρ. 302.
Τηλ.: 210 9090531

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 512506
Παροχή υπηρεσιών έργων ανάπτυξης Δικτύου.
Προϋπολογισμένη αξία: 339.200,00 ΕΥΡΩ.
 12/10/216 2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514611 Γάντια μονωτικά. Γάντια προστασίας μονωτικών. Γάντια δερμάτινα. Γάντια από ύφασμα. Γάντια εργασίας δερματοπάνινα. Γάντια προστασίας από διαλύτες. Γάντια νιτριλίου χημείου μιας χρήσεως.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 469.566,00 ΕΥΡΩ.
 17/10/2016  2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 515603 Επίσωτρα ελαστικά οχημάτων.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 475.240,00 ΕΥΡΩ.

 20/10/2016  2ος όροφος
Γρ. 206.
Τηλ.: 210 9090540

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 
ΕΡΓΟ-
DE-00031

ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΕ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ. ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 10.500.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ:
α) 7.000.000,00 ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ
β) 3.500.000.00 ΕΥΡΩ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ. (DE-00031).
24/10/2016   
Αντιόπη Γιγαντίδου
Τηλ.: 2810-223676
FAX: 2810-229762

Διευκρίνιση 15

Διευκρίνιση 14

Διευκρίνιση 13

Διευκρίνιση 12

Διευκρίνιση 11

Διευκρίνιση 10


Διευκρίνιση 9

Διευκρίνιση 8

Διευκρίνιση 7

Διευκρίνιση 6 

Διευκρίνιση 5
Ορθή Επανάληψη

Διευκρίνιση 5
(Δεν ισχύει) 

Διευκρίνιση 4 

Διευκρίνιση 3

Διευκρίνιση 2 

Διευκρίνιση 1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514612
Χειμερινές στολές εργασίας.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας:
403.200,00 ΕΥΡΩ.
 07/11/2016  2ος ΄Οροφος.
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 503606 Κύριος & εφεδρικός τριφασικός ηλεκτρονικός μετρητής μέσω Μ/Σ εντάσεως – τάσεως με MODEM.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 381.500,00 ΕΥΡΩ.
19/10/2016   2ος ΄Οροφος.
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090528

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 
ΕΡΓΟ-
DE-00032

Ανάπτυξη υποδομών SCADA σε είκοσι επτά (27) ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 5.700.000,00 ΕΥΡΩ.
03/10/2016   2ος ΄Οροφος.
Γρ. 207
Τηλ.: 210 9090538

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Διευκρίνιση Νο6

Διευκρίνιση Νο5 

Διευκρίνιση Νο4

Διευκρίνιση Νο3

Διευκρίνιση Νο2

Διευκρίνιση Νο1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 507605 Πυκνωτές.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 765.150,00 ΕΥΡΩ. 

29/09/2016  2ος ΄Οροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.210 9090556 
 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1

For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 512604Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης
ΔΥΠΜ.
Προϋπολογισμένη αξία: 150.000,00 ΕΥΡΩ.        


 20/09/2016 2ος ΄Οροφος
Γρ. 204 
Τηλ.: 210 9090543  

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1  

For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2 

 


514613Θερινές στολές εργασίας.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 332.080,00 ΕΥΡΩ.
04/10/2016  2ος ΄Οροφος
    Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1 
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2  

 501605 Eμποτισμός & επανεμποτισμός ξυλείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο
των προμηθευτών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 12.276.000,00 ΕΥΡΩ.
01/09/2016  2ος ΄Οροφος.
Γρ. 208
Τηλ.: 210 9090536 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514613 Θερινές στολές εργασίας.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 332.080,00 ΕΥΡΩ
04/10/2016  2ος ΄Οροφος.
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543 

 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

514612  Χειμερινές στολές εργασίας.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 403.200,00 ΕΥΡΩ
 04/10/2016 2ος ΄Οροφος.
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543 

 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

514610  Φιλτρόμασκες. Μάσκες προσώπου. Φίλτρα για μάσκες προσώπου.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 85.020,00 ΕΥΡΩ
 10/10/2016  2ος ΄Οροφος.
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

502603  Χάλκινα υπόγεια καλώδια ελέγχου [(Είδη: εννέα (9)].
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 329.600,00 ΕΥΡΩ
12/09/2016  2ος ΄Οροφος.
Γρ. 208
Τηλ.: 210 9090536 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

517610 Συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμένη αξία: 39.560,00 ΕΥΡΩ.
12/09/2016   3ος ΄Οροφος.
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 517607 Ταχυμεταφορές υπηρεσιακών εγγράφων, φακέλων, δεμάτων και πακέτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμένη αξία: 162.614,40 ΕΥΡΩ.
 28/07/2016 3ος ΄Οροφος.
Γρ. 216
Τηλ.: 210 9090531

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

502606  Μεταλλικές σφραγίδες ασφαλείας μετρητικών διατάξεων Μ.Τ. & Χ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 133.600,00 ΕΥΡΩ.
 29/09/2016  2ος ΄Οροφος.
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090574


ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 502605 Σφαίρες σήμανσης εναέριων γραμμών Μ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 36.000,00 ΕΥΡΩ.
29/09/2016  2ος ΄Οροφος.
Γρ. 216
Τηλ.: 210 9090574

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 503514 Μονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες εξωτερικού χώρου 20KV με συνθετικούς μονωτήρες.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 420.960,00 ΕΥΡΩ.08/09/2016   2ος ΄Οροφος.
Γρ. 211
Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 508602 ΄Ελαιο Μ/Σ με ανασταλτικά.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 1.128.000,00 ΕΥΡΩ.
 13/07/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 223Β
Τηλ.: 210 9090553 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

513606  Εκποίηση υπόγειων καλωδίων AL.
Εκποίηση υπόγειων καλωδίων AL.
Προϋπολογισμένη αξία: 1.414.741,00 ΕΥΡΩ. 
21/06/2016  2ος Όροφος,
Γρ. 206
Τηλ.210 9090540 

Διόρθωση αναριθμητισμού ποσοτήτων.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 

512603


Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών.
Προϋπολογισμένη αξία:312.000,00 ΕΥΡΩ.
14/06/2016   2ος Όροφος,
Γρ. 207
Τηλ.: 210 9090538


ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513611 Eκποίηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Γ΄.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 240.000,00 ΕΥΡΩ.
 28/06/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 206
Τηλ.: 210 9090540

 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

501603  Μονωτήρες τέρματος Μ.Τ. 10’’ από σκληρυμένο γυαλί.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 1.740.000,00 ΕΥΡΩ.
22/06/2016   2ος Όροφος,
Γρ. 213
Τηλ.: 210 9090532

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 517603 Μεταφορές αντικειμένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Προϋπολογισμένη αξία: 55.200,00 ΕΥΡΩ.
30/05/2016   2ος Όροφος,
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513610 Εκποίηση συρματόσχοινων παντός τύπου κατηγορίας Γ΄.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας:
32.925,00 ΕΥΡΩ.
 30/05/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 206
Τηλ.: 210 9090540

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513609- Eλαστικά επίστρωτα προς ανακύκλωση.
- Ελαστικά επίστρωτα προς πώληση.
- Εκποίηση συσσωρευτών άχρηστοι.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 9.788,30 ΕΥΡΩ.
 21/06/2016  2ος Όροφος,
Γρ. 206
Τηλ.: 210 9090540

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

514604 
Εργαλειοθήκες δερμάτινες.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 96.500,00 ΕΥΡΩ.
 16/05/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513608 Εκποίηση πλεοναζόντων υλικών.
23/05/2016  2ος Όροφος,
Γρ. 206
Τηλ.: 210 9090540

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 517604Γραφειακός εξοπλισμός. [Δεκαέξι (16) είδη].
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας:
74.000,00 ΕΥΡΩ.
 12/05/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

503516 
Moνοφασικός “έξυπνος” ηλεκτρονικός μετρητής Χ.Τ.
με τηλεχειριζόμενο διακόπτη φορτίου και Τριφασικός “έξυπνος” ηλεκτρονικός μετρητής Χ.Τ. απευθείας σύνδεσης με τηλεχειριζόμενο διακόπτη φορτίου &
μέσο επικοινωνίας (MODEM) για τους ανωτέρω μονοφασικούς και τριφασικούς μετρητές.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 24.147.000,00 ΕΥΡΩ.
24/05/2016   2ος Όροφος,
Γρ. 211-212
Τηλ.: 210 9090528- 
210 9090529

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513605 Eκποίηση άχρηστων υλικών.
Eνδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας:
49.784,00 ΕΥΡΩ.
 21/04/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 206.
Τηλ.: 210 9090530 

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513603 Eκποίηση υπόγειων καλωδίων CU.
Eνδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας:
454.800,00 ΕΥΡΩ.
16/05/2016 
 2ος Όροφος,
Γρ. 206.
Τηλ.: 210 9090540

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513604 Εκποίηση Μ/Σ ισχύος.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 7.729.000,00 ΕΥΡΩ.
 11/05/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 206.
Τηλ.: 210 9090540

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 513501 Εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων χαλκού.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 7.213.508,00 ΕΥΡΩ.
 28/03/2016 2ος Όροφος,
Γρ. 206.
Τηλ.: 210 9090540 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

505615  Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για ασφαλειοαποζεύκτες υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης.   2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536 


Ανακοίνωση και
Τροποποίηση 
            Συμπληρώματος 3 και 4.  
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2        
 

 505612 Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για μονοπολικούς και τριπολικούς αποζεύκτες ΜΤ με μονωτήρες πορσελάνης.    2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536

Ανακοίνωση και Τροποποίηση Συμπληρώματος 2.

Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθμ.:

1. 503601
2. 503623
3. 504701
4. 510809
5. 505610
6. 505612
7. 505714
8. 501701
9. 505615
10. 504901
11. 508901

1. Καλώδια και Αγωγοί  
2. Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων
3. Μετασχηματιστές Διανομής
4. Πίνακες Μ.Τ. Υ/Σ Διανομής και
Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ)
5. Αλεξικέραυνα Μ.Τ.
6. Μονοπολικοί και Τριπολικοί Αποζεύκτες Μ.Τ. με μονωτήρες πορσελάνης
7. Κιβώτια Μετρητών και Διακλάδωσης
8. Φυγοκεντρικοί Τσιμεντόστυλοι
9. Ασφαλειοαποζεύκτες Υπαίθρου 20 kV με μονωτήρες πορσελάνης και θήκες τηκτών (ανταλλακτικές) αυτών
10. Μονωτήρες ΜΤ
11. Συνεπτυγμένοι Υπαίθριοι Υ/Σ Διανομής

Ανοικτή

4ος Όροφος Γρ.412
Τηλ. 210 5210860
& 3ος όροφος
     Γρ. 309 
Τηλ.210 5210839

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κατάρτιση πίνακα προμηθευτών σχετικά 
με τα αναγραφόμενα υλικά