Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου των μονάδων της Περιοχής Φιλοθέης–Κηφισιάς της ΔΠΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΟΑΕΣΜ/160105/2016
 


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΠΑ 

27/09/2016
16:00 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΑΕΣΜ/160105/2016