Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική Περιγραφή τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Αυτόματης Επαναφοράς εναερίων δικτύων ΜΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600


Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τευχών της παρακάτω διακήρυξης.


    ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ   

ΕΡΓΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ

        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  «Προμήθεια, τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Αυτόματης Επαναφοράς τύπου κενού εναερίων δικτύων ΜΤ».

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ NΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΙΣ 13:00 μ.μ. ΤΗΣ 9ης.12.2016 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ:

ΕΓΓΡΑΦΩΣ :

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Δικτύου
Συγγρού 24,
117 42 Αθήνα,
Τηλ. : 210 9090813,
FAX : 210 9235735
Υπόψη: κ. Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ, Διευθυντή Δικτύου

Ή

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ E-MAILS:
g.papoutsis@deddie.gr  
c.katsanos@deddie.gr  
s.makrynikas@deddie.gr  
a.athanasas@deddie.gr  
g.tsistilos@deddie.gr  
c.apostolopoulos@deddie.gr

 

- TELECONTROLLED ACR TD 

-Τελικό σκαρίφημα τηλεχειριζόμενου διακόπτη επί στύλου 2d VERDANA

-CONFIDENTIALITY AGREEMENT

-Drawings

-FE5-IEC 60870-5-101-104-Inter-Operability

-IEC 60870-5-104 Interoperability Guide for STM System

-Interoperability definition of TELEGYR 8000