Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλέιας (BACKUP)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600


Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τευχών της παρακάτω διακήρυξης.


ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ  

     ΕΡΓΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ 
 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

   «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (BACKUP)» 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΗΝ Δευτέρα 11/04/2016  ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΜ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ :

ΕΓΓΡΑΦΩΣ :
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Πληροφορικής
Αυτοκράτορος Νικολάου 2,
117 45 Αθήνα,
Τηλ. : 210 9093460,
FAX : 210 9236095

Υπόψη :
- κ. Γ. ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ Τομεάρχη Διαχείρισης & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η’
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL) :
g.marentakis@deddie.gr  

   
 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Πληροφορικής

Αυτοκράτορος Νικολάου 2, ΤΚ.117 45 Αθήνα

Β. ΚΟΛΙΑΣ
(210-9093520)

v.kolias@deddie.gr  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ:
           
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (BACKUP)