Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική Προδιαγραφή «Πλαστικών σφραγίδων μετρητικών διατάξεων ΔΕΔΔΗΕ»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600


Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Τεχνικής Προδιαγραφής.


    ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ

        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΕΔΔΗΕ»

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ NΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΙΣ 9.12.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ:

ΕΓΓΡΑΦΩΣ :

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Δικτύου
Λεωφ. Συγγρού 24,
117 42 Αθήνα,
Τηλ. : 210 9090891,
FAX : 210 9090887
Υπόψη: κ. Δ. ΞΥΔΑ, Τομεάρχη Συστημάτων Μετρήσεων

Ή

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL):
d.xydas@deddie.gr 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Δικτύου

Λεωφ. Συγγρού 24, 117 42 Αθήνα

Δ.ΞΥΔΑΣ
(210-9090891)

  d.xydas@deddie.gr  

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εξετάζει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Πλαστικών Σφραγίδων Μετρητικών Διατάξεων ΔΕΔΔΗΕ, για τις κατά τόπους υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο αυτό, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα τεχνικά στοιχεία του προς προκήρυξη διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΕΔΔΗΕ»


Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ούτε για τον ΔΕΔΔΗΕ ούτε για τους συμμετέχοντες σε αυτή.