Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων - Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1A/2019

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2019

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2019

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Διοικητικού Οκονομικού ΣΟX1/2019

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές ΣΟΧ1/2019

Αποτελέσματα για θέση 701-ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ1A/2019