Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓ ΣΟΧ1/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ1/Α ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ3/Α ΣΟΧ2/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΟ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟX1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α) ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ Διοικητικού-οικονομικού (υπάλληλοι γραφείου) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων(Τ4/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  (Τ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ Διοικητικο-οικονομικοί (Υπάλληλοι Γραφείου) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ2/2021


Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  (Τ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ/Εναερίων – Υπόγειων Δικτύων (Τ4/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ Μηχανικοί / ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Τεχνίτες / ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ.) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου ΔΟ2/Α ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων –Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων –Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων –Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠE Πολιτικοί  Μηχανικοί(Τ1/Β) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών(Τ1/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ Οδηγών –Μηχανοδηγών –Χειριστών (Οδηγοί-Τ5) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριών - Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 410- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021