Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 1/2021 έληξε στις 18.06.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.