Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 15/05/2020 έως και 25/05/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο (σε ένα αρχείο μορφής .pdf ή .tif με όριο χωρητικότητας έως 20 mb) στο email : ef.apostolopoulou@deddie.gr  ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2ο χλμ ,Ν.Ε.Ο Λαμίας – Αθήνας, Τ.Κ.35100 Λαμία, υπόψη κας Ν. Μπακάλη  (τηλ. επικοινωνίας : 2231041074 και 22310 41049),  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσης.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ