Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/11/2019 έως και 13/11/2019