Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 25/4/2020 έως και 4/5/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην δ/ση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡ.ΔΡΑΜΑΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 30 ΤΚ 66 133 απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κας ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΚΑ ΜΑΡΙΑΣ τηλ. Επικοινωνίας 2521050111 , επίσης λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή , πέραν της ταχυδρομικής και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σ΄αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών ή υπεύθυνων δηλώσεων δικαιολογητικών στα e.mail A.Tompalidis@deddie.gr και M.Giapantzaka@deddie.gr . Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή.

Επίσης οι τυχόν ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.