Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/03/2020 έως 27/03/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  Ειρήνης 65 Α, Τ.Κ 60134 ΚΑΤΕΡΙΝΗ απευθύνοντάς την στην. Κ. ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ .τηλ. επικοινωνίας: 2351069432.