Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/03/2020 έως και 30/03/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε/Περιοχή Κιλκίς, Ελ. Βενιζέλου 55, 61100 Κιλκίς, απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης υπ’ όψιν : κας  Σ. Σημαιοφορίδου (τηλ. Επικοινωνίας :2341080150, 2341080152).

"Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή , πέραν της ταχυδρομικής και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σ' αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών στο email s.simaioforidou@deddie.gr. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή"