Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03/04/2020 έως και 13/04/2020.

Για τους λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Ξάνθης , Βασ. Σοφίας-Ύδρας, Τ.Κ. 67132, Ξάνθη, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Γκαϊδατζή Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 25410 69756).

Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή, πέραν  της ταχυδρομικής  και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων  και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e mail t.gkaidatzi@deddie.gr .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή.