Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 21/11/2020 εως και 30/11/2020.

 


Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ
 
Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/12/020 έως και 28/12/2020.