Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 02/10/2019 έως και 11/10/2019