Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 05/06/2019 έως και 14/06/2019