Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εντός 10 ημερών, από 18/09/2019 έως και 27/09/2019 - 10:00 έως 14:00