Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εντός 10 ημερών, από 07/03/2020 έως και 16/03/2020 - 10:00 έως 14:00