ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2109281736ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προκηρύσσει τους παρακάτω Διαγωνισμούς για την προμήθεια υπηρεσιών πληροφορικής . Τα τεύχη των διακηρύξεων θα είναι διαθέσιμα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών

  • σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

       για ελληνικά:     

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

      for English:

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

 Η υποβολή προσφορών γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση, Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 11745, Αθήνα, στον έκτο όροφο,  τηλ. 2109093520, κατά την ημερομηνία και την ώρα που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα στοιχεία των διαγωνισμών είναι δυνατό να τροποποιηθούν με δημοσίευση Συμπληρωματικών Διακηρύξεων.ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΗ
ΔΠΛΤ-7221 09/01/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22/02/2018
έως τις15.30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-7222 09/11/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 18/12/2017
έως τις15:30
ΔΠΛΤ-7220 14/06/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA 18/07/2017
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-7219 25/05/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY PLANNING) ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 29/06/2017
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-7218 06/03/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΔΕΔΔΗΕ 13/04/2017
έως τις09:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-6214 03/08/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ 19/10/2016
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-6113 04/07/2016 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (BACK UP) 29/07/2016
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-6212 26/04/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 17/05/2016
έως τις11:00
ΔΠΛΤ-529 13/04/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SAP 02/06/2016
έως τις11:00
ΔΠΛΤ-5211 23/12/2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20/01/2016
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-5110 22/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ QLIKVIEW 19/01/2016
έως τις11:00
26/11/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ FLEM 01/12/2015
έως τις14:00
26/10/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 03/11/2015
έως τις14:00
ΔΠΛΤ-518 07/10/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 22/10/2015
έως τις11:00
ΔΠΛΤ-514/2015 16/09/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SAP 03/11/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-527/2015 11/09/2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 30/10/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ- 523 17/07/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ERP-SAP ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 18/09/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
ΔΠΛΤ-511 11/08/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 21/10/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-512 15/07/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10/09/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
ΔΠΛΤ-438 14/07/2015 DATA CENTER ΔΕΔΔΗΕ 13/10/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-525 01/01/0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15/09/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
ΔΠΛΤ-516 01/01/0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 03/09/2015
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
9125 21/11/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝTRANET) ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΠΛΤ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 19.925 ΕΥΡΩ (9125/2019) 17/12/2019
έως τις13:00
ΔΠΛΤ-21231 06/09/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DATA CENTER Ή COMPUTER /TELECOM ROOM) ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 22/09/2021
έως τις12.00
ΔΠΛΤ-21129 13/09/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 04/11/2021
έως τις13.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-21133 04/10/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11/11/2021
έως τις13.00
ΔΠΛΤ-21232 07/10/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΤΕΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 8004004000-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 15/11/2021
έως τις13.00