ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡ. ΑΡ. ΣΥΜΒ. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ