ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο4/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19/10/2018 09:00

ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δύο Δέντρα Δοκός ΤΚ 34100 Χαλκίδα 1ος όροφος

Ε. ΧΡΥΣΑΓΗ ΤΗΛ.: 22210 90511/εσωτ.170

Ημερομηνία αποσφράγισης 25/10/18 και ώρα 9.00

 

 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2