ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΝ Περιοχή Σάμου/ 1/2018 Μίσθωση οικοπέδου για την εγκατάσταση υπαίθριας αποθήκης στο Πρακτορείο Ικαρίας 05/10/2018 15:00

Π. Σάμου
Κόμβος Μαλαγαρίου,
ΤΚ 83 100 Σάμος
Τηλ. 22730 25265
Υπεύθυνη κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΛΚΕΤΣΗ

- Διακήρυξη