ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΝ/ 1/2019 Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Υ/Κ Κύθνου του Υπ/τομέα Δυτ. Κυκλάδων 03/05/2019 15:00

ΔΠΝ/ Λ. Συγγρού 112 Τ.Κ 117 41 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210-9008735

Υπεύθυνη κα Ζανιά Νίκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ