ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο1/2019 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 03/07/2019 10:00

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1ος όροφος Παπαγεωργίου & Αρχιμήδους

τηλ. 26210 83305

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ