ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΚΣΜ)
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΣΜ 9900335 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο: "Εργασίες συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης σε κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ στον νομό Αττικής" 27/08/2021 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743 Αθήνα,

Χρήστος Σουλιώτης, C.Souliotis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: 9900335

ΤΕΥΔ

ΚΣΜ 9900366 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο: "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Κλιμακίου Στεγαστικής Μέριμνας" 22/07/2021 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743 Αθήνα,

Παναγιώτα Στούμπα,

P.Stoumpa@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: 9900366

ΤΕΥΔ

ΚΣΜ 9900306 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο: "Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού (ΚΣΜ/210101/2021) για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον νομό Αττικής" 31/05/2021 12:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743 Αθήνα, Ευγένιος Ν. Κολλάτος, e.mail: e.kollatos@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: 9900306

ΤΕΥΔ

ΚΣΜ 9900216 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο: "Έλεγχος Λειτουργίας και Συστήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Νομό Αττικής" 14/05/2021 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743 Αθήνα, Δαμιανός Παπαδόπουλος, τηλ.2109090380, e.mail: Da.papadopoulos@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: 9900216

ΤΕΥΔ

ΚΣΜ/210102/2021 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 21/05/2021 15:30

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10

1ος ΟΡΟΦΟΣ

117 43 ΑΘΗΝΑ

Π. ΜΑΥΡΙΚΗ 2109090320

Κ. ΤΟΤΟΥ     2109090321

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΣΜ/210102/2021

ΚΣΜ/210101/2021 Αγορά Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 14/05/2021 15:30

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και δύνανται, μετά την ανάρτησή της να αποστέλλουν ερωτήματα, που τυχόν έχουν, στο email agoraakinitou@deddie.gr  μέχρι δέκα (10) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

Διακήρυξη

ΚΣΜ 9900067 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο: "Προμήθεια και τοποθέτηση access control και θερμομέτρων ελέγχου θερμοκρασίας χώρου σε Data Rooms του ΔΕΔΔΗΕ" 15/09/2021 11:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743 Αθήνα, Δαμιανός Παπαδόπουλος, Da.papadopoulos@deddie.gr 

Τεύχος Διακήρυξης: 9900067

ΤΕΥΔ (xml)