ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥΑΕ/9570126 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια μασκών προστασίας τύπου χειρουργικών για την αντιμετώπιση του COVID-19 στις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 18/10/2021 15:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ.Τσολακίδης, τηλ 210 9090390

e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570126

ΤΕΥΔ 9570126.xml

ΔΥΑΕ 9570021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια αντισηπτικού GEL χεριών (500ml) για την αντιμετώπιση του COVID-19 στις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 04/01/2021 11:30

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.S.Tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : 9570021

«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ΤΕΥΔ στο link https://espdint.eprocurement.gov.gr/»

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας 9570020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια γιλέκων εργασίας για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ" 04/01/2021 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.S.Tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : 9570020

ΤΕΥΔ

ΔΥΑΕ 9570023 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης της ΔΥΑΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας" 22/02/2021 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Β.Σιοκορέλης, τηλ. 210 9090308 e-mail:.V.Siokorelis@deddie.gr

Διακήρυξη 9570023

ΤΕΥΔ 9570023.xml