ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς. 
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΜ-Θ/Π.ΚΟΖΑΝΗΣ/8/2021 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 04/10/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Π.ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τηλ. 24610 51113

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΠKΘ/TY/1/2021 Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής και εκτέλεση εργασιών αποψιλώσεων κάτω από τα σημεία ζεύξης προστασίας και Υ/Σ του Δικτύου ΜΤ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 31/08/2021 10:00

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Αγ. Δημητρίου 37

54632-Θεσ/νίκη

 

5ος όροφος

κ. Βίλδος Ευθύμιος

τηλ. 2310 584569

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

2.ΣΥΜΒΑΣΗ

 

3.ΤΕΥΔ (PDF)

   ΤΕΥΔ (XML)

 

* Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ-ESPD,καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Δήλωσης (ΤΕΥΔ), γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/Π.ΕΔΕΣΣΑΣ/5/2021 «Εκτέλεση Εργασιών Κλαδεμάτων ή Κοπής Δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια Δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση Εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης , προστασίας και Υ/Σ του Δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Έδεσσας της ΔΠΜ-Θ 29/07/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ

Γιάντσης Δημήτριος

 

Τηλ. 2381050156-    2381050144

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΠΑΛΕΞ/1/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Αλεξανδρούπολης της ΔΠΜ-Θ 19/07/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σ. Γατίδης

Τηλ. 2551053501

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜΘ_ΠΔΘ_3012274_2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ-Θ 12/07/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Κ. Μπαβέλης

Τηλ. 2310584718

  1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού
  2. ΤΕΥΔ (xml)
ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ/ΤΥ/6/2021 «Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων της Περιοχής Έδεσσας (Έδρα , Πρακτορείο Γιαννιτσών και Πρακτορείο Αριδαίας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 09/07/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 93,     

582 00  ΕΔΕΣΣΑ

1ος  Όροφος

 

Β. Δουρβάνη ΤΗΛ.:2381050144

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (XML)

    ΤΕΥΔ (PDF)

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ – ESPD , καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ/6/2021 Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχής Βέροιας & Π/Κ Νάουσας.» 02/07/2021 13:00

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ. Γοροτσίδου

τηλ. 2331074805

Βενιζέλου 87, Όροφος 2ος   Τ.Κ 59100,

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (XML)

    ΤΕΥΔ (PDF)

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ - ESPD, καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/ ΠΕΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ 2/2021 ΄Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στην έδρα Περιοχής Καστοριάς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-¨Θράκης΄ 15/06/2021 10:00

Περιοχή Καστοριάς

Λεωφόρος Κύκνων 36

ΤΚ.52100 Καστοριά

1ος Όροφος       

Αν.Προϊστάμενος Τομέα Υποστήριξης

κ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΗΛ. 24670-87820 & 87811

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΤΕΥΔ.xml
  3. ΤΕΥΔ.pdf
ΔΠΜ-Θ/Π.ΞΑΝΘΗΣ/1/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Ξάνθης της ΔΠΜ-Θ 21/06/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Χ. Λαυράνος

Τηλ. 25410 69750

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Δράμας/1/2021 «Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στην έδρα Περιοχής Δράμας και Υπ/ρείου Κ. Νευροκοπίου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 23/06/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Μ. Γιαπαντζάκα

Τηλ. 2521050111

  1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
  2. Σχέδιο Σύμβασης
  3. ΤΕΥΔ (xml)
  4. ΤΕΥΔ (Pdf)
ΔΠΜΘ/Π.ΣΕΡΡΩΝ/3011900/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Σερρών της ΔΠΜ-Θ 06/05/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Στ. Ζαχαρά

Τηλ. 2321098342

1.Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2.ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΠΦΛΩ/2/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Φλώρινας της ΔΠΜ-Θ 05/05/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Ε. Πολιτίδης

Τηλ. 23850 49429

1.Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2.ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/Π.ΚΟΖΑΝΗΣ/2/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Κοζάνης της ΔΠΜ-Θ 03/05/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Αθ. Τάκος

Τηλ. 24610 51149

1.Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2.ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021 «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» 15/09/2021 12:00

Ν. Τσιλιμιγκάκης Τηλ. 2310360200

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού & ΤΕΥΔ

2. Συμβατικά Τεύχη

3. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/Π.ΚΙΛΚΙΣ/ΤΔ/3/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Κιλκίς της ΔΠΜ-Θ 16/09/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Σ. Σημαιοφορίδου Τηλ. 23410 80100

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κομοτηνής/3012370/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» της Περιοχής Κομοτηνής της ΔΠΜ-Θ 16/09/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/

Π.Κομοτηνής/Τομέας Δικτύου

Γ.Κηπουρός

Τηλ. 2531074045

2531074008

1. Διακήρυξη

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (xml)

ΤΕΥΔ (pdf)

* Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ-ESPD, καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Δήλωσης (ΤΕΥΔ), γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr