ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 47- 11743 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΡΘ/9430012 Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσιών με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 20/09/2021 10:00

Λεωφόρος Συγγρού 47, 11743 ΑΘΗΝΑ

Χοζού Βασιλική τηλ. 210 9281442

v.chozou@deddie.gr

Διακήρυξη 9430012

9430012.xml