ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών: 
Οι Διαγωνισμοί με εκτιμώμενη αξία Σύμβασης μεγαλύτερη από 60.000,00€ και ημερομηνία δημοσίευσης μετά την 12.3.2018 διενεργούνται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE». 

Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να: 
• αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα της «cosmoONE» στο σύνδεσμο http://www.cosmo-one.gr/register/  
• συνδεθούν στα συστήματα της «cosmoONE» μέσω του συνδέσμου https://www.marketsite.gr/  

Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει δωρεάν Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στα τηλέφωνα 210 2723360 – 801 11 15500 και/ή στο email: support@cosmo-one.gr 

Οδηγίες Εγγραφής στα συστήματα της «cosmoONE» (registration) 

Οδηγός χρήστη Οικονομικού Φορέα για το σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Είδος

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Ομάδα Ειδών 

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση στο Σύνολο

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση Ανά Είδος ή Ομάδα Ειδών - Ποσοστό έκπτωσης Επί Προϋπολογισμού

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση στο Σύνολο - Ποσοστό έκπτωσης Επί Προϋπολογισμού

In case the Economic Operators need any help about the Company Registration and Bidding Submission, cosmoONE’s Customer Support is available from Monday to Friday (9:00 - 17:00 – Athens Local Time) on tel: +30 210 2723360 and/or email: support@cosmo-one.gr, free of charge.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
515107 Μεταφορά τσιμεντόστυλων από το εργοστάσιο του προμηθευτή (Ρέθυμνο) στις περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Χαλκίδα-Βόλος). Προϋπολογισμένη αξία : 400.000,00 ΕΥΡΩ. 15/10/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  202.

Τηλ.: 210 9090546

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

515107.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

502111 Αγωγοί ACSR Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 849.360,00 ΕΥΡΩ. 15/11/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  216.

Τηλ.: 210 9090574

 

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503108 Βάση & θήκη ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20 KV με συνθετικούς μονωτήρες.. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 6.386.625,00 ΕΥΡΩ. 22/11/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  212.

Τηλ.: 210 9090528

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513115 Εκποίηση μετάλλων Σιδήρου. Προϋπολογισμένη αξία : 270.125,00 ΕΥΡΩ. 04/11/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  203.

Τηλ.: 210 9090568

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512143 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναθεώρηση- επικαιροποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης. Προϋπολογισμένη αξία : 59.000,00 ΕΥΡΩ 20/10/2021 13:00

3ος όροφος

Γρ.  312.

Τηλ.: 210 9090561

512143.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

502112 Καλώδια. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 855.552,00 ΕΥΡΩ. 15/11/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  216.

Τηλ.: 210 9090574

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517121 Φύλαξη κτηρίων και εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο νομό Αττικής. Προϋπολογισμένη αξία : 59.220,00 ΕΥΡΩ. 12/10/2021 11:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

517121.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503126 Πολυεστερικά κιβώτια από SMC τοποθέτησης μετρητικών συστημάτων παροχών Νο 6 & 7, σύνδεσης με το δίκτυο Χ.Τ. μέσω Μ/Σ εντάσεως, πλήρως συναρμολογημένα [δύο (2) είδη]. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία : 416.500,00 ΕΥΡΩ. 18/10/2021 10:00

2ος όροφος

Γρ.  212.

Τηλ.: 210 9090528

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517111 Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες τηλεμέτρησης «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών χαμηλής τάσης με κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας με διάρκεια πέντε (5) έτη. Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 5.805.000,00 ΕΥΡΩ. 11/10/2021 12:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090657

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503112 Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ. [επτά (7) είδη] Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50%: 11.812.987.,50 ΕΥΡΩ. 29/10/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  212.

Τηλ.: 210 9090528

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

515118 Μακροχρόνια μίσθωση ενενήντα (90) υβριδικών οχημάτων πέντε (5) θέσεων τύπου SUV 4X4. Προϋπολογισμένη Αξία: 3.024.000,00 ΕΥΡΩ. 24/09/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  202Α.

Τηλ.: 210 9090546

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503102 Αλεξικέραυνα οξειδίου μετάλλου 10KA χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20KV, με συνθετικό περίβλημα κλάσης DH. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 5.544.000,00 ΕΥΡΩ. 04/10/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  212.

Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517119 Φύλαξη κτηρίων και εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. στο νομό Αττικής. Προϋπολογισμένη αξία : 59.220,00 ΕΥΡΩ. 13/09/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

517119.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

505104 Βάσεις ασφαλειών και Ασφάλειες Χ.Τ Ενδεικτική Προϋπολογισμένη Αξία (Συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 592.320,00 ΕΥΡΩ 13/09/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  211.

Τηλ.: 210 9090526

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503120 Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών στη ΔΒΛΨ για τη «Διενέργεια Επιθεωρήσεων και Ελέγχου Ποιότητας Λευκής και Εμποτισμένης Ξυλείας» Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης):50% 2.475.375,00 ΕΥΡΩ. 06/09/2021 12:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090657

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513113 Εκποίηση μετασχηματιστών Ισχύος παντός τύπου. Προϋπολογισμένη αξία : 3.881.068,80 ΕΥΡΩ. 16/07/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  203

Τηλ.: 210 9090575

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

502106 Σφιγκτήρες ανάρτησης εναερίων συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. 3Χ70 MM2 Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 107.100,00 ΕΥΡΩ. 26/07/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  216.

Τηλ.: 210 9090574

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507103 Προμήθεια μεταλλοενδεδυμένων πινάκων Μ.Τ. και ανταλλακτικών αυτών. Προϋπολογισμένη αξία : 1.215.240,00 ΕΥΡΩ. 26/07/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  223.

Τηλ.: 210 9090553

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507101 Συνεπτυγμένοι υπαίθριοι υποσταθμοί, τηκτά ασφαλειών και μονάδες Μ.Τ. Προϋπολογισμένη αξία : 4.426.920,00 ΕΥΡΩ. 19/07/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  223.

Τηλ.: 210 9090553

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517110 Παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διεύθυνση δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 420.000,00 ΕΥΡΩ. 22/07/2021 12:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

517110.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

515104 Ειδικό όχημα εντοπισμού βλαβών υπογείων καλωδίων Μ.Τ. Προϋπολογισμένη αξία : 575,000,00 ΕΥΡΩ. 16/08/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  202.

Τηλ.: 210 9090546

         210 9090568

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

515102 Προμήθεια δύο (2) φορτωτών με αρπάγη στύλων. Προϋπολογισμένη αξία : 400.000,00 ΕΥΡΩ. 07/07/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  202.

Τηλ.: 210 9090546

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517106 Μεταφορά εξοπλισμού και αντικειμένων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. στο λεκανοπέδιο Αττικής. Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 351.000,00 ΕΥΡΩ. 12/07/2021 12:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

517106.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

502102 Εξαρτήματα συνεστραμμένων καλωδίων μέσης τάσης. Ενδεικτική Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50% : 3.029.930,25 ΕΥΡΩ. 05/07/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  216.

Τηλ.: 210 9090574

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512141 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management) του ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπολογισμένη αξία : 405.000,00 ΕΥΡΩ. 28/06/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  206.

Τηλ.: 210 9090540

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512121 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την «Υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ στην διενέργεια άσκησης για την βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος Πληροφορικής». Προϋπολογισμένη αξία : 420.000,00 ΕΥΡΩ. 25/07/2021 12:00

3ος όροφος

Γρ.  312.

Τηλ.: 210 9090573

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512113 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «αναδιοργάνωση διαδικασιών προγραμματισμού αγορών και διαχείρισης υλικών του ΔΕΔΔΗΕ και υποστήριξη στην υλοποίηση του». Προϋπολογισμένη αξία : 340.000,00 ΕΥΡΩ. 09/06/2021 13:00

3ος όροφος

Γρ.  312.

Τηλ.: 210 9090573

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503013 Τριφασικοί «έξυπνοι» ηλεκτρονικοί μετρητές Χ.Τ. & μέσο επικοινωνίας (MODEM) παροχής Νο4. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) : 7.110.000,00 ΕΥΡΩ. 07/06/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  212.

Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512122 Παροχή υπηρεσιών 24ωρης υποστήριξης Λειτουργίας των συστημάτων και υποδομών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Προϋπολογισμένη αξία : 385.000,00 ΕΥΡΩ. 27/05/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  206.

Τηλ.: 210 9090540

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512004 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Προϋπολογισμένη αξία : 659.512,96 ΕΥΡΩ. 14/06/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  203.

Τηλ.: 210 9090575

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

512004.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512102 Παροχή υπηρεσιών για την «Βελτιστοποίηση διαχείρισης επενδύσεων CAPEX : απλοποίηση, εξορθολογισμός και αποτελεσματική διαχείριση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ». Προϋπολογισμένη αξία : 400.000,00 ΕΥΡΩ. 24/05/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  312.

Τηλ.: 210 9090573

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517105 Παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής μοριακών τεστ (RT-PCR) για Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ στο νομό Αττικής. Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 300.000,00 ΕΥΡΩ. 17/05/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090657

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

515108 Προμήθεια πενήντα (50) επιβατικών οχημάτων VANETTE 4Χ2 Προϋπολογισμένη αξία : 875.000,00 ΕΥΡΩ. 28/05/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  202.

Τηλ.: 210 9090545-6

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512101 Βελτιστοποίηση λειτουργίας συστήματος Προμηθειών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Προϋπολογισμένη αξία : 400.000,00 ΕΥΡΩ. 10/05/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  312.

Τηλ.: 210 9090573

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507102 Περιφερειακές μονάδες ελέγχου για τηλεχειρισμό και εντοπισμό σφαλμάτων σε υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου. Προϋπολογισμένη αξία : 7.981.500,00 ΕΥΡΩ. 10/05/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  223.

Τηλ.: 210 9090553

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

514102 Προμήθεια θερινών στολών. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 486.000,00 ΕΥΡΩ. 31/05/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  204.

Τηλ.: 210 9090543

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

501104 Εμποτισμένοι ξυλοδοκοί αγκυρώσεως (3 είδη) Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της εαύξησης) 50% : 930.210,00 ΕΥΡΩ. 31/05/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  213-214.

Τηλ.: 210 9090532-3

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

514101 Προμήθεια χειμερινών στολών. Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 720.000,00 ΕΥΡΩ. 28/05/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  204.

Τηλ.: 210 9090543

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517102 Φύλαξη κτηρίων και εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο νομό Αττικής. Προϋπολογισμένη αξία : 378.000,00 ΕΥΡΩ. 23/04/2021 12:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αρχείο xml.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513108 Εκποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) Προϋπολογισμένη αξία : 481.650,00 ΕΥΡΩ. 19/05/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  203.

Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512115 Παροχή υπηρεσιών για την «εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ και υποστήριξη στην υλοποίηση του Προϋπολογισμένη αξία : 400.000,00 ΕΥΡΩ. 10/05/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  206.

Τηλ.: 210 9090540

512115.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512110 Ανανέωση (REBRANDING) της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Προϋπολογισμένη αξία : 210.000,00 ΕΥΡΩ. 29/03/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  206.

Τηλ.: 210 9090540

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 

517101 Υλικά προστασίας από τον ΙΟ COVID-19 Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 3.740.400,00 ΕΥΡΩ. 15/04/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513106 Εκποίηση άχρηστων Υλικών στην Αποθήκη Χαλκίδας. Προϋπολογισμένη αξία : 327.884,50 ΕΥΡΩ. 14/04/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  103.

Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513105 Εκποίηση άχρηστων Υλικών στην Αποθήκη Βόλου. Προϋπολογισμένη αξία : 374.002,28 ΕΥΡΩ. 12/04/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  103.

Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513104 Εκποίηση άχρηστων Υλικών στην Αποθήκη Πάτρας. Προϋπολογισμένη αξία : 701.076,50 ΕΥΡΩ 09/04/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  103.

Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513103 Εκποίηση άχρηστων Υλικών στην Αποθήκη Ασπροπύργου. Προϋπολογισμένη αξία : 1.004.780,82 ΕΥΡΩ 07/04/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  103.

Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513102 Εκποίηση άχρηστων Υλικών στην Αποθήκη Κηφισού. Προϋπολογισμένη αξία : 1.092.478,26 ΕΥΡΩ. 05/04/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  103.

Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512017 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο γραφείο Διοίκησης Προϋπολογισμένη αξία : 300.000,00 ΕΥΡΩ. 08/03/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  205

Τηλ.: 210 9090541

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512011 Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης στη ΔΔΝ. Προϋπολογισμένη αξία : 690.000,00 ΕΥΡΩ. 01/02/2021 13:00

2ος όροφος

Γρ.  205.

Τηλ.: 210 9090541

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αρχείο xml.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

501101 Εμποτισμένοι ξύλινοι Στύλοι. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης) 50% : 8.779.950,00 ΕΥΡΩ. 01/03/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  213 -214.

Τηλ.: 210 9090532-3

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517015 Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης (STORAGE) τεχνολογίας FLASH. Προϋπολογισμένη αξία : 356.000,00 ΕΥΡΩ. 17/12/2020 12:00

3ος όροφος

Γρ. 302.

Τηλ.: 210 9090657

Πληροφορίες δίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 15:30.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503010 Κιβώτια τοποθέτησης τριφασικών «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. παροχών Νο4 (100 Α) και ΦΟΠ. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50% ) : 1.260.000,00 ΕΥΡΩ. 18/01/2021 12:00

2ος όροφος
Γρ.  212.
Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

501924 Ειδικοί ρευματοδότες (3) είδη. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) : 776.790,00 ΕΥΡΩ. 03/02/2020 12:00

2ος όροφος
Γρ.  213-214.
Τηλ.: 210 9090532-3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512906 Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής. Προϋπολογισμένη αξία : 489.600,00 ΕΥΡΩ. 14/02/2020 13:00

2ος όροφος

Γρ.  205.

Τηλ.: 210 9090541

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

512906.xml

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

502904 Υπόγειο καλώδιο Υ.Τ. μόνωσης χαρτιού-ελαίου. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία : 1.680.000,00 ΕΥΡΩ. 03/02/2020 12:00

2ος όροφος
Γρ.  216.
Τηλ.: 210 9090574

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 

507903 Προμήθεια επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών νικελίου-καδμίου 110V (LOW MAINTENANCE), με τα ικριώματα στήριξης τους. Προϋπολογισμένη αξία : 292.050,00 ΕΥΡΩ. 03/02/2020 12:00

2ος όροφος
Γρ.  223.
Τηλ.: 210 9090553

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503905 Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) : 3.180.870,00 ΕΥΡΩ. 28/02/2020 12:00

2ος όροφος
Γρ.  212.
Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

508902 Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή μετασχηματιστών διανομής. Προϋπολογισμένη αξία : 4.125.000,00 ΕΥΡΩ. 02/12/2019 12:00

2ος όροφος
Γρ.  223.
Τηλ.: 210 9090553

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513905 Εκποίηση υπογείων καλωδίων AL. Προϋπολογισμένη αξία : 185.850,00 ΕΥΡΩ. 29/07/2019 15:30

2ος όροφος
Γρ.  223.
Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517912 Στρατηγική προσέγγιση της αγοράς για την προμήθεια ξύλινων στύλων. Προϋπολογισμένη αξία : 280.000,00 ΕΥΡΩ. 29/07/2019 12:00

3ος όροφος
Γρ.  302.
Τηλ.: 210 9090531

51791.XML

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

512905 Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης στη Διεύθυνση Διαχείρισης νησιών του ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπολογισμένη αξία : 442.000,00 ΕΥΡΩ. 12/07/2019 13:00

2ος όροφος
Γρ.  205.
Τηλ.: 210 9090541

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

506901 Δοκιμαστικά ΧΤ συνεχούς εναλλασσομένου ρεύματος. Προϋπολογισμένη αξία : 60.500,00 ΕΥΡΩ. 30/07/2019 12:00

2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

515901 Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών Τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Προϋπολογισμένη αξία : 5.720.000,00 ΕΥΡΩ. 28/05/2019 13:00

2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090543

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

515901.XML

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

501901 Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης ξυλείας ΔΕΔΔΗΕ. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία ( συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 178.200,00 ΕΥΡΩ. 04/03/2019 12:00

2ος όροφος
Γρ. 212.
Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

514801 Καταγραφικό & Εξοπλισμός των τηλεφωνικών κέντρων ΚΕΔΔ/ΔΠΑ. Προϋπολογισμένη αξία : 65.000,00 ΕΥΡΩ. 01/01/0001 00:00

2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

508803 Έλαια μετασχηματιστών με ανασταλτικά. Προϋπολογισμένη αξία : 1.336.500,00 ΕΥΡΩ. 10/12/2018 12:00

2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553

 

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507806 Περιφερειακές μονάδες ελέγχου για τηλεχειρισμό και εντοπισμό σφαλμάτων σε υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου. Προϋπολογισμένη αξία : 7.875.000,00 ΕΥΡΩ. 22/03/2019 12:00

2ος όροφος
Γρ. 223 Β
Τηλ.: 210 9090556

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

ΔΥΠΜ / Τ.Τ. / 2685 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 19/09/2018 14:00

ΔΥΠΜ/Τ.Τ/ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17ο ΧΙΛ/ΤΡΟ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τ.Κ.19300
Π. Βακρατσάς
ΤΗΛ:210-5573567-569 ΦΑΞ:210-5572966

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται και αδαπάνως από το γραφείο προμηθειών της υπηρεσίας μας στον Ασπρόπυργο από ώρες 07.00 έως 14.00 έως της 19/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

505615 Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για ασφαλειοαποζεύκτες υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης. 01/01/0001 00:00

2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
Τηλ.2109090536

Ανακοίνωση και Τροποποίηση Συμπληρώματος 3 και 4.  

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503808 Τριφασικοί “ έξυπνοι” ηλεκτρονικοί μετρητές Χ.Τ. & μέσο επικοινωνίας ( MODEM ) Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία ( συμπεριλαμβανομένη ς της επαύξησης 50%) 576.000,00 ΕΥΡΩ. 12/11/2018 12:00

2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 

Παράταση & Τροποποίηση

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

515801 Καλαθοφόρα οχήματα μικτού ύψους με μονωτικό καλάθι. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας (συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):832.500,00 ΕΥΡΩ. 24/09/2018 09:00

2ος όροφος 
Γρ. 204 
Τηλ.: 210 9090543

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

515801.xml


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2


Συμπλήρωμα Νο1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503809 Βάση & θήκη ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20 KV κανονικής & ενισχυμένης μόνωσης με μονωτήρες πορσελάνης Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία ( συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) :2.965.320,00 ΕΥΡΩ 01/10/2018 12:00

2ος όροφος 
Γρ. 212 
Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503908 Μονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες με συνθετικούς μονωτήρες 20KV. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) : 927.000,00 ΕΥΡΩ. 04/05/2020 12:00

2ος όροφος

Γρ.  212

Τηλ.: 210 9090528

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

515907 Προμήθεια λεωφορείου είκοσι πέντε (25) θέσεων . Προϋπολογισμένη αξία : 120.000,00 ΕΥΡΩ. 21/02/2020 13:00

2ος όροφος

Γρ.  204.

Τηλ.: 210 9090543

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507904 Προμήθεια συστημάτων τηλεχειρισμών με ακουστική συχνότητα. Προϋπολογισμένη αξία : 990.000,00 ΕΥΡΩ. 16/03/2020 12:00

2ος όροφος

Γρ.  223.

Τηλ.: 210 9090553

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

501919 Εμποτισμός & επανεμποτισμός ξυλείας ΔΕΔΔΗΕ με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) : 18.825.555,00 ΕΥΡΩ. 18/05/2020 12:00

2ος όροφος

Γρ.  213-214.

Τηλ.: 210 9090532-3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517906 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) : 3.000.000,00 ΕΥΡΩ. 10/03/2020 13:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517921 Λειτουργία κυλικείων κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο νομό Αττικής . Προϋπολογισμένη αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) : 579.600,00 ΕΥΡΩ. 14/02/2020 12:00

3ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090531

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

ΔΥΠΜ/Τ.Τ./3306 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 31/03/2020 14:00

ΔΥΠΜ/Τ.Τ/ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17ο ΧΙΛ/ΤΡΟ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τ.Κ.19300

 Π. Βακρατσάς ΤΗΛ:210-5573567-569  ΦΑΞ:210-5572966        

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται και αδαπάνως από το γραφείο προμηθειών της υπηρεσίας μας στον Ασπρόπυργο  από ώρες  07.00 έως 14.00 έως της 30.03.2020  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒ.

515908 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υδραυλικού ανυψωτικού γερανού. Προϋπολογισμένη αξία : 48.500,00 ΕΥΡΩ. 01/07/2020 10:00

2ος όροφος

Γρ.  204.

Τηλ.: 210 9090543

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

508005 Τριφασικοί Μετασχηματιστές διανομής. Προϋπολογισμένη αξία : 102.625.909,50 ΕΥΡΩ 10/09/2020 12:00

2ος όροφος

Γρ.  223.

Τηλ.: 210 9090553

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517010 Μικροβιοκτονία – απολύμανση κτηρίων και λοιπών χώρων του ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπολογισμένη αξία : 209.721,60 ΕΥΡΩ. 14/01/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  302.

Τηλ.: 210 9090657

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513101 Εκποίηση αγωγών δικτύων Cu. Προϋπολογισμένη αξία : 2.359.209,60 ΕΥΡΩ. 01/03/2021 11:00

2ος όροφος

Γρ.  203.

Τηλ.: 210 9090575

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

514104 Προμήθεια χαρτιού υγείας και χειρομάκτρων χάρτινων τύπου MARK. Προϋπολογισμένη αξία : 195.000,00 ΕΥΡΩ. 24/09/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  204.

Τηλ.: 210 9090543

514104.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

514105 Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού λευκού (Α4). Προϋπολογισμένη αξία : 93.750,00 ΕΥΡΩ. 29/09/2021 12:00

2ος όροφος

Γρ.  204.

Τηλ.: 210 9090543

514105.xml

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department