ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 104 36 ΑΘΗΝΑ

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρακευή και ώρες από 8:00 έως 13:00

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΑ/9101003/2020 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 29/04/2021 23:30

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «cosmoONE», ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) (.pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΥΧΗ (.pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (.pdf)

ΔΠΑ/ ΠΜ 1/2021 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για την ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής 08/02/2021 10:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1ος όροφος, γραφείο 102, τηλ.:2299020365

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(.pdf)

ΔΠΑ/ΕΠ-6949/2020 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14/11/2020 15:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr

ΤΕΥΧΗ :

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ 6949/2020
 2. ΕΕΕΣ 6949 (.pdf)
 3. ΕΕΕΣ 6949 (.xml)
 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νo 1
ΔΠΑ/ΕΠ-6923/2020 «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 08/11/2020 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

από 02/10/2020 και ώρα 13:00 έως 08/11/2020 και ώρα 13:00

 

ΤΕΥΧΗ :

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ 6923/2020
 2. ΕΕΕΣ 6923 (.pdf)
 3. ΕΕΕΣ 6923 (.xml)
ΔΠΑ 85511 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS». 26/03/2019 15:00

Διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr (ηλεκτρονική υποβολή)
Διεύθυνση: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 104 36 Αθήνα (έντυπη Προσφορά) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (οροφ. 6ος, γρ.606)

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ 85511
2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΠΑ/ΕΠ-6859/2018 «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ (ΔΠΝ). 13/03/2019 00:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΕΕΣ (PDF) (XML)

ΔΠΑ/ΕΠ-6853/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΠΑ 06/03/2019 00:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΕΕΣ (PDF) (XML)

ΔΠΑ/2/2018 «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» & «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.», ΣΕ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ). 10/01/2019 13:00


Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

 

 ΤΕΥΧΗ :


- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΕΕΕΣ (PDF)

- ΕΕΕΣ (XML)

 

 

ΔΠΑ/ΕΠ-6851/2018 «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ). 03/01/2019 13:00


Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


- ΕΕΕΣ (PDF) (XML)

 

 

ΔΠΑ/ΕΠ-6848/2018 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ). 02/01/2019 13:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE»

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΤΕΥΧΗ:


- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


- ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ


- ΤΕΥΧΟΣ Β΄- ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΦΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Γ΄- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


- ΤΕΥΧΟΣ Δ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


- ΕΕΕΣ (PDF) (XML)

 

 

ΔΠΑ/ΕΠ-6846/2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11/12/2018 13:00


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 20.11.2018 ώρα 13:00 ΕΩΣ
11.12.2018 ώρα 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

ΔΠΑ/9181005/2018 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 23/10/2018 10:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 04-10-2018 (ώρα 15.00)
ΕΩΣ και τις 23-10-2018 (ώρα 10.00) 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Υ/Δ ΤΕΥΔ


4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ


5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


6. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


7. ΣΧΕΔΙΑ -1-, -2-, -3-


8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


9. ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


11. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


13. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΠΑ/1/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΤΩΝ 58 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ). 19/10/2018 13:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :  


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request

ΔΠΑ/ΕΠ-6844/2018 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ). 14/09/2018 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 24.08.2018 ΕΩΣ
14.09.2018 ώρα 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

ΔΠΑ/ΕΠ-6842 «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ» στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) 31/08/2018 13:00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ,
ΟΔΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 6ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 606, ΑΠΟ 08:00 – 13:00,
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΜΕΧΡΙ 31/08/2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 03/09/2018, ΗΜΈΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΑ, ΟΔΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 420

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821 «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ). 12/02/2018 13:00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΑΠΟ 08:00 – 13:00 
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
ΜΕΧΡΙ 12/02/2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 
ΣΤΙΣ 13/02/2018 
ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 10:00  
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΕΥΧΗ : 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ) 

2. TEYΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 


3. Ε.Ε.Ε.Π

ΔΠΑ/ΕΠ-6825 «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ). 29/01/2018 13:00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΑΠΟ 08:00 – 13:00 
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
ΜΕΧΡΙ 29/01/2018 


Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 
ΣΤΙΣ 30/01/2018 
ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΕΥΧΗ : 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ) 

2. TEYΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 


3. ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΠΑ/ΕΠ-6827 «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ Μ/Σ». 16/05/2018 13:00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ 8ος οροφ. 809 γραφ. 
ΑΠΟ 08:00 – 13:00 
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
ΜΕΧΡΙ 16/05/2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 
17/05/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00  
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724 
ΤΗΛ.: 210 3351548

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 
(Τ.Ε.Y.Δ.)

ΔΠΑ/ΕΠ-6830/2018 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ). 09/07/2018 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 01/06/2018 ΕΩΣ 
09/07/2018 ώρα 13:00 
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr

6830.xml

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


ΤΕΥΧΗ : 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

2. ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 

espd-request 

ΔΠΑ/9191004/19 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ/Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ». 03/01/2020 10:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «cosmoONE», ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE»

-   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΑ/ΕΠ-6913 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20/03/2020 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 06/02/2020 (ώρα 08:00-13:00)

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 6ος ΟΡΟΦΟΣ

Νέα Παράταση Διαγωνισμού

Παράταση Διαγωνισμού

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
 2. ΤΕΥΔ     ΤΕΥΔ.xml
 3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΠΑ/95508/2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 50x2x0,8PEJ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29/05/2020 14:00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 29/04/2020, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΑ, ΟΔΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58 Τ.Κ. 104 36

Παράταση Διαγωνισμού

ΤΕΥΧΗ :

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/95508/2019
 2. ΔΠΑ 95508-Τ.Ε.Υ.Δ.
ΔΠΑ/ΕΠ-6917/2019 «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ Μ/Σ» 22/05/2020 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

από 28/04/2020 και ώρα 9:00 έως 22/05/2020 και ώρα 13:00

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 104 36 Αθήνα, 6ος όροφος

ΤΕΥΧΗ :

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ 6917/2019
 2. ΕΠ 6917 Τ.Ε.Υ.Δ. (.pdf)

      ΕΠ 6917 Τ.Ε.Υ.Δ. (.xml)