ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ 

 

 





ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΛΤ-21232 Προμήθεια Υπηρεσίας Ατελούς χρέωσης για τον καλούντα στον αριθμό 8004004000 – εξυπηρέτηση πελατών ΔΕΔΔΗΕ. 15/11/2021 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΤ-21133 Προμήθεια Τείχους Προστασίας Διαδικτυακών Εφαρμογών (WAF - Web Application Firewall) και Συστήματος Παρακολούθησης Δραστηριότητας Βάσεων Δεδομένων (DAM – Database Activity Monitoring) 11/11/2021 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΤ-21129 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και υπηρεσίες αποστολής και εγκατάστασης 19/10/2021 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΤ-21231 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών (DATA CENTER ή COMPUTER/TELECOM ROOM) του ΔΕΔΔΗΕ 22/09/2021 12:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department