ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Επιχειρηματικής Αναλυτικής & Δεδομένων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Χαράλαμπος

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281642
Email: C.Kontrafouris@deddie.gr