ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9281600Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΠΡΟΥΜΑΣ Παναγιώτης

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281792, 210 9281793
Email: p.broumas@deddie.gr


Βοηθός Διευθυντής
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Βοηθός Δ/ντης

Τηλ.: 210 9281763
FAX: 210 9281670


Ελεγκτές
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΕΦΑΛΑΣ Κωνσταντίνος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281627
FAX: 210 9281623
Email: k.kefalas@deddie.gr
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΟΥ Μαργαρίτα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281621
FAX: 210 9281623
Email: m.perivoliotou@deddie.gr
-

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281613
FAX: 210 9281623
- (1)

Τομεάρχης

Τηλ.: 2310 360231
FAX: 2310 360180