ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Προστασίας Δεδομένων & Ασφάλειας Πληροφοριών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΕΠΠΕΣ Δημήτριος

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9090615
Email: D.Peppes@deddie.gr


Τομέας Προστασίας Δεδομένων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

ΤομεάρχηςΤομέας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Αναπληρωτής Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093558
Email: D.Michalopoulos@deddie.gr