ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Συγγρού 47, 11743 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΛΟΥΚΟΣ Γεώργιος

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281401
Email: G.Loukos@deddie.gr


Βοηθοί Διευθυντές
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Βοηθός ΔιευθυντήςΤομέας Καινοτομίας & Βελτίωσης Παραγωγικότητας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

ΤομεάρχηςΤομέας Ερευνητικών Προγραμμάτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Τομεάρχης