ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Συγγρού 47, 117 43 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΒΑΤΑΛΗ Ευσταθία

Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9281403
FAX: 210 9281569
Email: E.Vatali@deddie.gr


Βοηθοί Διευθυντές
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Χρυσούλα.

Αναπληρώτρια Βοηθός Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9281450
FAX: 210 9281569
Email: C.Protopapa@deddie.gr


Κλάδος Συμβάσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ Κων/νος

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210 9281475
Email: K.Korompelis@deddie.gr


Τομέας Ποινικών Υποθέσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Αναπληρωτής Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281476
FAX: 210 9281577
Email: D.Andriopoulos@deddie.gr


Τομέας Συμβάσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Χρυσούλα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281462
FAX: 210 9281569
Email: C.Protopapa@deddie.gr


Τομέας Ρυθμιστικών Θεμάτων Χρηστών ΕΔΔΗΕ & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΝΕΛΛΑΣ Απόστολος

Αναπληρωτής Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281466
Email: A.Nellas@deddie.gr


Τομέας Εργασιακών Θεμάτων & Λοιπών Αστικών Δικών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Χρήστος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281461
FAX: 210 9281574
Email: C.Koutsoukos@deddie.gr


Τομέας Υποστήριξης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281406
Email: E.Georgopoulos@deddie.gr


Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΩΓΟΥΣΗ Αλεξάνδρα

Προϊσταμένη

Τηλ.: 2310 238915
FAX: 2310 238913
Email: A.Gogousi@deddie.gr