ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανθή

Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9093501
FAX: 210 9217779
Email: A.Papakonstantinou@deddie.gr


Βοηθοί Διευθυντές
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος

Βοηθός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9093460
FAX: 210 9236095
Email: G.Marentakis@deddie.gr
ΠΑΛΛΗΣ Αλέξανδρος

Βοηθός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9093511
FAX: 210 9232041
Email: A.Pallis@deddie.gr
ΤΖΑΝΙΚΟΣ Δημήτριος

Βοηθός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9093411
FAX: 210 9224261
Email: D.Tzanikos@deddie.gr


Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

Αναπληρωτής Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093559
FAX: 210 9214893
Email: G.Tsirogiannis@deddie.gr


Τομέας Διακυβέρνησης Πληροφορικής & Υποστήριξης Εφαρμογών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΛΙΑΣ Βασίλειος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093520
FAX: 210 9214097
Email: V.Kolias@deddie.gr


Τομέας Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών Δικτύου
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093561
Email: D.Voulgaridis@deddie.gr


Τομέας Λειτουργίας & Εκμετάλλευσης Συστημάτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Χαράλαμπος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093480
Email: C.Kourmpetis@deddie.gr


Τομέας Διαχείρισης & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Άννα

Αναπληρώτρια Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093588
FAX: 210 9236095
Email: A.Georgiadou@deddie.gr


Τομέας Επικοινωνιών Φωνής & Δεδομένων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Αθανάσιος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093440
FAX: 210 9241587
Email: A.Anyfantis@deddie.gr


Τομέας Περιφερειακών Συστημάτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093420
FAX: 210 9245702
Email: G.Liakopoulos@deddie.gr