ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Οργανωτική Δομή


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9281600Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Νικόλαος του Αλεξάνδρου

Πρόεδρος
Επιχειρηματίας
Βιογραφικό

ΜΑΝΟΣ Αναστάσιος του Γεωργίου

Διευθύνων Σύμβουλος
Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Βιογραφικό

ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ Σωκράτης του Διονυσίου

Δικηγόρος, Σύμβουλος
Βιογραφικό

ΛΑΠΠΑ Χριστίνα του Αθανασίου

Δικηγόρος, Σύμβουλος
Βιογραφικό

ΜΑΣΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος του Θεοφάνη

Εκπρόσωπος εργαζομένων, Σύμβουλος
Βιογραφικό

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ Αικατερίνη του Οδυσσέα

Οικονομολόγος, Σύμβουλος
Βιογραφικό

ΠΑΔΟΥΒΑΣ Ηλίας του Εμμανουήλ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Οικονομολόγος, Σύμβουλος
Βιογραφικό

ΝΑΚΟΥ Χαρίκλεια
Γραμματέας
Τηλ.: 210 9281779
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης

Νομικός Σύμβουλος

Τηλ.: 210 9281790