ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οργανωτική Δομή


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9281600Γραφείο Διοίκησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΝΑΚΟΥ Χαρίκλεια

Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9281779, 9281780
Email: K.Nakou@deddie.gr


Βοηθός Διευθύντρια
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΑΤΕΛΗ Αθηνά

Βοηθός Διευθύντρια

Email: A.Kateli@deddie.gr


Τομέας Υποστήριξης Διοίκησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΟΥΝΙΑ Ευθυμία

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281695
FAX: 210 9281698
Email: E.Dounia@deddie.gr


Τομέας Λειτουργίας Δ.Σ.
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΝΑΓΙΟΥ Μαρίνα

Αναπληρώτρια Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281717
FAX: 210 9281716
Email: M.Panagiou@deddie.gr


Τομέας Γραμματείας Εκτελεστικής Επιτροπής
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΝΑΓΙΟΥ Μαρίνα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281718
Email: M.Panagiou@deddie.gr


Κλάδος Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΛΟΥΪΖΙΔΟΥ Μαρίνα

Διευθύντρια Κλάδου

Τηλ.: 210 9281708
Email: Ma.Louizidou@deddie.gr


Τομέας Επικοινωνίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

ΤομεάρχηςΤομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΜΟΥΡΗ Παναγιώτα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281707
Email: P.Mamouri@deddie.gr