Διακηρύξεις Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2109281736ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προκηρύσσει τους παρακάτω Διαγωνισμούς για την προμήθεια υπηρεσιών πληροφορικής . Τα τεύχη των διακηρύξεων θα είναι διαθέσιμα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών

·      σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

       για ελληνικά:     

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

      for English:

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2

 Η υποβολή προσφορών γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση, Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 11745, Αθήνα, στον έκτο όροφο,  τηλ. 2109093520, κατά την ημερομηνία και την ώρα που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα στοιχεία των διαγωνισμών είναι δυνατό να τροποποιηθούν με δημοσίευση Συμπληρωματικών Διακηρύξεων.

 

Αναζήτηση διακηρύξεων
ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΗ
ΔΠΛΤ-722109/01/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ22/02/2018
 έως τις  15.30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-722209/11/2017ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ18/12/2017
 έως τις  15:30
ΔΠΛΤ-722014/06/2017ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA 18/07/2017
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-721925/05/2017ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY PLANNING) ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.29/06/2017
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-721806/03/2017ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΔΕΔΔΗΕ13/04/2017
 έως τις  09:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-621403/08/2016ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ 19/10/2016
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-611304/07/2016ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (BACK UP)29/07/2016
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-621226/04/2016ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ17/05/2016
 έως τις  11:00
ΔΠΛΤ-52913/04/2016ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SAP02/06/2016
 έως τις  11:00
ΔΠΛΤ-521123/12/2015ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ20/01/2016
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-511022/12/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ QLIKVIEW19/01/2016
 έως τις  11:00
26/11/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ FLEM01/12/2015
 έως τις  14:00
26/10/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ03/11/2015
 έως τις  14:00
ΔΠΛΤ-51807/10/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ22/10/2015
 έως τις  11:00
ΔΠΛΤ-514/201516/09/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SAP03/11/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-527/201511/09/2015ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ30/10/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ- 52317/07/2015ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ERP-SAP ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ18/09/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
ΔΠΛΤ-51111/08/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ21/10/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-51215/07/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ10/09/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
ΔΠΛΤ-43814/07/2015DATA CENTER ΔΕΔΔΗΕ13/10/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠΛΤ-525ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ15/09/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
ΔΠΛΤ-516ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΔΗΕ03/09/2015
 έως τις  11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα