Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών προκηρύσσει τους πιο κάτω Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν κεντρικές προμήθειες.

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα είναι διαθέσιμα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών:

·      σε έντυπη μορφή με την καταβολή αντιτίμου που καθορίζεται σε κάθε διακήρυξη, από την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΥΠΜ), από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 15:30.

 

·      σε ηλεκτρονική μορφή στο link: 

    

     για ελληνικά:     

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1

 

     for English:

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 

Η υποβολή προσφορών γίνεται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση στον 1ο Όροφο, Γραφείο 111, τηλ. 210 9090469, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών, έως τις 15:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Τα στοιχεία των διαγωνισμών είναι δυνατό να τροποποιηθούν με δημοσίευση Συμπληρωματικών Διακηρύξεων.

 

Αναζήτηση διακηρύξεων
ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΗ
50380714/09/2018ΕΙΣΑΓΩΓΗ GIS ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 32.370.000,00 ΕΥΡΩ. (503807)29/10/2018
 έως τις  12:00
51781614/09/2018ΕΠΙΠΑΛΑΜΙΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ "TABLETS ". ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) : 232.500,00 ΕΥΡΩ. (517816) 10/10/2018
 έως τις  12:00
50880607/09/2018ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5 KV, 9 MVAR ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 488.500,00 ΕΥΡΩ. (508806)10/10/2018
 έως τις  12:00
51580820/08/2018ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 174.000,00 ΕΥΡΩ (515808)15/10/2018
 έως τις  13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51480517/08/2018ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ MARK. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 54.000,00 ΕΥΡΩ (514805)18/09/2018
 έως τις  10:00 π.μ
Μή διαθέσιμα
51781214/08/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 171.000,00 ΕΥΡΩ (517812)30/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51281108/08/2018ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΣ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 6.480.000,00 ΕΥΡΩ. (512811)19/10/2018
 έως τις  14:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51281203/08/2018ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩ ΔΙΚΤΥΟΥ " ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 33.600.000,00 ΕΥΡΩ.(512812)31/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
50880502/08/2018ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21 KV , ΙΣΧΥΟΣ 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25 MVA, Dyn 1 ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 10.479.750,00 ΕΥΡΩ. (508805)22/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
50880130/07/2018ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :54.904.164,00 ΕΥΡΩ. (508801)17/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
50780405/07/2018ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 87.588,00 ΕΥΡΩ. ( 507804 )24/08/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50380805/07/2018ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ " ΕΞΥΠΝΟΙ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 576.000,00 ΕΥΡΩ. (503808)08/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51780804/07/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡEΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ " ΕΞΥΠΝΩΝ" ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ SIM ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 6.195.600,00 (517808)28/09/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
50780329/06/2018ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΤ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.952.250,00 ΕΥΡΩ. (507803)15/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51781029/06/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ SIGNATURE UPDATES ΓΙΑ ΤΑ CHECKPOINT 12200 NEXT GENERATION THREAT PREVENTION GATEWAYS. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :165.000,00 ΕΥΡΩ (517810)24/07/2018
 έως τις  11:00
Μή διαθέσιμα
51780726/06/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 304.500,00 ΕΥΡΩ. (517807)27/07/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51280822/06/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΥΠΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 432.000,00 ΕΥΡΩ. (512808)20/07/2018
 έως τις  14:00
Μή διαθέσιμα
51480311/06/2018ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 950.805,00 ΕΥΡΩ (514803)01/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
50380907/06/2018ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ.ΕΝΔ/ΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):2.965.320,00ΕΥΡΩ.(503809)01/10/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51380405/06/2018ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 223.710,00 ΕΥΡΩ. (513804)28/06/2018
 έως τις  11:15 π.μ.
Μή διαθέσιμα
51380304/06/2018ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Cu. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.204.825,00 ΕΥΡΩ. (513803)27/06/2018
 έως τις  11:15 π.μ.
Μή διαθέσιμα
51780304/06/2018ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 984.000,00 ΕΥΡΩ. (517803)17/07/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51580401/06/2018ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 5.400.000,00 ΕΥΡΩ. (515804)28/09/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51780931/05/2018ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΜΕΘΟΔΟΥ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) : 453.750,00 ΕΥΡΩ. (517809)03/08/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51780517/05/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ storage ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 250.500,00 ΕΥΡΩ. (517805)11/06/2018
 έως τις  15:30
Μή διαθέσιμα
51380117/05/2018ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 599.194,00 ΕΥΡΩ. (513801)11/06/2018
 έως τις  11:15 π.μ.
Μή διαθέσιμα
51780411/05/2018ΕΠΙΠΑΛΑΜΙΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ "TABLETS " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) 228.000,00 ΕΥΡΩ (517804)07/06/2018
 έως τις  15:30 μ.μ
Μή διαθέσιμα
51780611/05/2018ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMware ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 171.000,00 ΕΥΡΩ (517806)08/06/2018
 έως τις  15:30 μ.μ
Μή διαθέσιμα
51580217/05/2018ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 4Χ2, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 12tm ΚΑΙ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 10tm. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 535.000,00 ΕΥΡΩ. (515802)24/09/2018
 έως τις  13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
50780211/05/2018ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.078.040,00 ΕΥΡΩ. (507802)25/07/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50780124/04/2018ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ( ΟΜΑΔΑ Α,Β & Γ ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 6.777.685,50 ΕΥΡΩ.(507801)03/07/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51780213/04/2018ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) 1.773.504,00 ΕΥΡΩ. (517802)04/06/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51280604/04/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 418.000,00€. (512806)30/04/2018
 έως τις  23:30
Μή διαθέσιμα
51580102/03/2018ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 832.500,00 ΕΥΡΩ. (515801) 24/09/2018
 έως τις  13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
502801ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Χ.Τ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: (ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 112.500,00 ΕΥΡΩ.(502801).26/03/2018
 έως τις  15:30
Μή διαθέσιμα
50580223/02/2018ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 124.878,75 ΕΥΡΩ. (505802).29/05/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50370920/02/2018ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ, 3 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4 ΑΓΩΓΩΝ ,ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & O,5S ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΟDEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 326.000,00 ΕΥΡΩ. (503709)24/04/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50180220/03/2018ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.587.500,00 ΕΥΡΩ. (501802)29/03/2018
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
50580415/02/2018ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 258.000,00 ΕΥΡΩ. (505804).03/05/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50580305/02/2018ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΤΗΚΤΑ 20KV). ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 748.020,00 ΕΥΡΩ (505803).19/04/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50680102/02/2018ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (εφδ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΣHΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 77.000,00 ΕΥΡΩ. (506801).06/03/2018
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
50380505/02/2018ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 99.000,00 ΕΥΡΩ. (503805).28/03/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50180401/02/2018ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 243.000,00 ΕΥΡΩ. (501804).14/05/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51780102/02/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 405.000,00 ΕΥΡΩ. (517801).26/02/2018
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
50180602/02/2018ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 4.686.900,00 ΕΥΡΩ. (501806).12/03/2018
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
51280429/01/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛABΩΝ ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 950.000,00 ΕΥΡΩ. (512804).30/03/2018
 έως τις  10:00΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50180329/01/2018ΑΝΕΜΠΟΤΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 11.160.900,00 ΕΥΡΩ. (501803).12/04/2018
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50380329/01/2018ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20KV ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 20. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 739.125,00 ΕΥΡΩ. (503803)03/05/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50380425/01/2018ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 979.950,00 ΕΥΡΩ. (503804)11/04/2018
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50380225/01/2018ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 20 KV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 1.558.500,00.ΕΥΡΩ. (503802)02/05/2018
 έως τις  15:30 μ.μ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51571023/01/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 378.240,00 ΕΥΡΩ. (515710).26/03/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50580125/01/2018ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) : 8.831.887,50 ΕΥΡΩ. ( 505801).15/03/2018
 έως τις  15:30
Μή διαθέσιμα
50380115/01/2018ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ "ΕΞΥΠΝΩΝ" ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 4.437.000,00 ΕΥΡΩ. (503801)25/04/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51271009/01/2018ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΜΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 225.000,00 ΕΥΡΩ. (512710).23/02/2018
 έως τις  10:30΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50770227/12/2017ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):14.299.500,00 ΕΥΡΩ. (507702)30/05/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51370311/12/2017ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 604.480,00 ΕΥΡΩ. (513703).26/02/2018
 έως τις  12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51370211/12/2017EΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 206.250,00 ΕΥΡΩ. (513702)26/02/2018
 έως τις  10:00 π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51270829/11/2017ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 45.000.000,00 ΕΥΡΩ.(512708)03/04/2018
 έως τις  10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50870128/11/2013ΤΟΡΡΟΕΙΔΕΙΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 240.000,00 ΕΥΡΩ (508701).31/01/2018
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51470323/11/2017ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ Α4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 61.500,00 ΕΥΡΩ. (514703).12/01/2018
 έως τις  11:00΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50171229/11/2017ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΕΙΔΗ: ΔΥΟ (2). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 5.007.600,00 ΕΥΡΩ. (501712)03/04/2018
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50170910/11/2017ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 757.518,00 ΕΥΡΩ. (501709). 15/01/2018
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50270207/11/2017ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):127.837,50 ΕΥΡΩ. (502702).04/12/2017
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
50370610/11/2017ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:3.024.000 ΕΥΡΩ. (503706).29/01/2018
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50770126/10/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ SF6 ΄Η ΚΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 29.886.075,00 ΕΥΡΩ. (507701).27/02/2018
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50370217/10/2017ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 405.000,00 ΕΥΡΩ (503702).13/02/2018
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50170610/10/2017ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 22.041.300,00 ΕΥΡΩ. (501706).20/11/2017
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
50270614/09/2017ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗ Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%): 148.500,00 ΕΥΡΩ (502706).09/10/2017
 έως τις  15:30
Μή διαθέσιμα
51570219/04/2017ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 273.120,00 ΕΥΡΩ. (515702).14/06/2017
 έως τις  10:30΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51770123/03/2017ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 158.400,00 ΕΥΡΩ. (517701)18/05/2017
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51470130/01/2017ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 161.100 ΕΥΡΩ.(514701)06/04/2017
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50360930/06/2016ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.914.720,00 ΕΥΡΩ. (503609).10/11/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50160530/06/2016ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 12.276.000,00 ΕΥΡΩ. (501605)19/09/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51560318/05/2016EΠΙΣΩΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 475.240,00 ΕΥΡΩ. (515603)20/10/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51760222/04/2016ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 155.218,14 ΕΥΡΩ. (517602)07/06/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50260602/06/2016ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 133.600,00 ΕΥΡΩ. (502606)29/09/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50160120/04/2016ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.678.300,00 ΕΥΡΩ. (501601).24/10/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51460620/04/2016ΜΠΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 160.000 ΕΥΡΩ. (514606)05/07/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50360101/04/2016ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΥΟ (2) & ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 2.659.523, 00. (503601)08/06/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
DE - 0003115/03/2016ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΕ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ.ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 10.500.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ. (DE-00031)24/10/2016
 έως τις  09:15΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50660115/02/2016ΔΟΚIΜΑΣΤΙΚΟ Χ.Τ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 54.500,00 ΕΥΡΩ.(506601)29/03/2016
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
51260125/01/2016ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (512601) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 400.000,00 ΕΥΡΩ.23/02/2016
 έως τις  15:30.
Μή διαθέσιμα
51451420/10/2015ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ CCTV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 53.487,20 ΕΥΡΩ.(514514)25/01/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50350127/02/2015ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20 ΚV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.278.000,00 ΕΥΡΩ. (503501)26/05/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50750127/02/2015ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 23.836.500,00 ΕΥΡΩ. (507501)22/12/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51450227/02/2015ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 292.250,40 ΕΥΡΩ. (514502)ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ.27/04/2015
 έως τις  15:30.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50350627/02/2015ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΥΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SCM. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 179.750,00 ΕΥΡΩ,(503506)21/04/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50150227/02/2015ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΚΩΔΩΝΑ & ΕΠΙΤΟΝΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.242.048,00 ΕΥΡΩ. (501502)20/05/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50850106/02/2015ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 50ΚVA-630KVA ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 70.313.950.00 ΕΥΡΩ. (508501).28/05/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50350306/02/2015ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 17.950,00 ΕΥΡΩ. (503503)27/04/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
21/01/2015ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 2015
50561212/12/2014ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΖΕΥΤΩΝ ΜΤ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (505612)
50561528/11/2014ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ (505615)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51540714/11/2014ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 298.200,00 ΕΥΡΩ.(515407)02/03/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50141131/10/2014ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 737.000,00 ΕΥΡΩ. (501411)08/01/2015
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50340304/04/2014ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (503403).ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.132.550,00 ΕΥΡΩ.24/06/2014
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51330329/11/2013ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AL & CU (513303)22/01/2014
 έως τις  15:30΄. μ.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
1Πρότυπο