Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών προκηρύσσει τους πιο κάτω Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν κεντρικές προμήθειες.

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα είναι διαθέσιμα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών:

·      σε έντυπη μορφή με την καταβολή αντιτίμου που καθορίζεται σε κάθε διακήρυξη, από την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΥΠΜ), από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 15:30.

 

·      σε ηλεκτρονική μορφή στο link: 

    

     για ελληνικά:     

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1

 

     for English:

    http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 

Η υποβολή προσφορών γίνεται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση στον 1ο Όροφο, Γραφείο 111, τηλ. 210 9090469, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών, έως τις 15:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Τα στοιχεία των διαγωνισμών είναι δυνατό να τροποποιηθούν με δημοσίευση Συμπληρωματικών Διακηρύξεων.

 

Αναζήτηση διακηρύξεων
ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΗ
51770228/04/2017ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 413.000,04 ΕΥΡΩ (517702).22/05/2017
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
51570219/04/2017ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 273.120,00 ΕΥΡΩ. (515702).14/06/2017
 έως τις  10:30΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51770123/03/2017ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 158.400,00 ΕΥΡΩ. (517701)18/05/2017
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51370116/03/2017ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ. (513701)25/04/2017
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
51470130/01/2017ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 161.100 ΕΥΡΩ.(514701)06/04/2017
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51460802/08/2016ΣΑΚΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΔΕΑΡΜΑΤΙΝΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 160.500,00 ΕΥΡΩ. (514608)17/10/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50860130/06/2016Μ/Σ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ - ΕΝΤΑΣΕΩΣ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.001.133,00 ΕΥΡΩ. (508601)08/12/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50360930/06/2016ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.914.720,00 ΕΥΡΩ. (503609).10/11/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50160530/06/2016ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 12.276.000,00 ΕΥΡΩ. (501605)19/09/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51560318/05/2016EΠΙΣΩΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 475.240,00 ΕΥΡΩ. (515603)20/10/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51760222/04/2016ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 155.218,14 ΕΥΡΩ. (517602)07/06/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50260602/06/2016ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 133.600,00 ΕΥΡΩ. (502606)29/09/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50160120/04/2016ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.678.300,00 ΕΥΡΩ. (501601).24/10/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50760320/04/2016ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (RTU) TYPOY I & II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 976.000,00 ΕΥΡΩ (507603)22/11/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51460620/04/2016ΜΠΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 160.000 ΕΥΡΩ. (514606)05/07/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50760230/03/2016ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ. & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 810.100,00 ΕΥΡΩ. (507602)04/07/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50160301/04/2016ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Μ.Τ. 10΄΄ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.740.000,00 ΕΥΡΩ.(501603)22/06/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50360101/04/2016ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΥΟ (2) & ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 2.659.523, 00. (503601)08/06/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
DE - 0003115/03/2016ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΕ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ.ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 10.500.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ. (DE-00031)24/10/2016
 έως τις  09:15΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
DE - 0003211/03/2016ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ SCADA ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΔΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 5.700.000,00 ΕΥΡΩ.(DE-00032)03/10/2016
 έως τις  10:00΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50360217/02/2016ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Μ/Σ ΕΝΤAΣΕΩΣ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM) TΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 429.000,00 ΕΥΡΩ.10/05/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50660115/02/2016ΔΟΚIΜΑΣΤΙΚΟ Χ.Τ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 54.500,00 ΕΥΡΩ.(506601)29/03/2016
 έως τις  15:30΄.
Μή διαθέσιμα
51260125/01/2016ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (512601) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 400.000,00 ΕΥΡΩ.23/02/2016
 έως τις  15:30.
Μή διαθέσιμα
50351604/12/2015ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 24.147.000,00 ΕΥΡΩ (503516).16/06/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51451420/10/2015ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ CCTV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 53.487,20 ΕΥΡΩ.(514514)25/01/2016
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50350127/02/2015ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20 ΚV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.278.000,00 ΕΥΡΩ. (503501)26/05/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50750127/02/2015ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 23.836.500,00 ΕΥΡΩ. (507501)22/12/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51450227/02/2015ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 292.250,40 ΕΥΡΩ. (514502)ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ.27/04/2015
 έως τις  15:30.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50350627/02/2015ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΥΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SCM. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 179.750,00 ΕΥΡΩ,(503506)21/04/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50150227/02/2015ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΚΩΔΩΝΑ & ΕΠΙΤΟΝΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.242.048,00 ΕΥΡΩ. (501502)20/05/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50850106/02/2015ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 50ΚVA-630KVA ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 70.313.950.00 ΕΥΡΩ. (508501).28/05/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50350306/02/2015ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 17.950,00 ΕΥΡΩ. (503503)27/04/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
21/01/2015ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 2015
50561212/12/2014ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΖΕΥΤΩΝ ΜΤ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (505612)
50561528/11/2014ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ (505615)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
51540714/11/2014ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 298.200,00 ΕΥΡΩ.(515407)02/03/2015
 έως τις  15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50141131/10/2014ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 737.000,00 ΕΥΡΩ. (501411)08/01/2015
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
50340304/04/2014ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (503403).ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.132.550,00 ΕΥΡΩ.24/06/2014
 έως τις  15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα
51330329/11/2013ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AL & CU (513303)22/01/2014
 έως τις  15:30΄. μ.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΜή διαθέσιμα