Συμβάσεις Προμηθειών Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100
ΑΘΗΝΑ 117 41ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών ανακοινώνει τα πιο κάτω αποτελέσματα των διαγωνισμών που έχει προκηρύξει και αφορούν κεντρικές προμήθειες.

ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ.ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡ.ΑΡ. ΣΥΜΒ. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
51770228/4/2017ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 413.000,04 ΕΥΡΩ (517702).23/5/2017
 έως τις   09:15΄. π.μ.
517702131/10/2017ΖΕΥΣ SECURITY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
51770123/3/2017ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 158.400,00 ΕΥΡΩ. (517701)19/5/2017
 έως τις   09:15΄. π.μ.
517701120/11/2017ANAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΑΝΑΞ Α.Ε."3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
5176113/8/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 112.237,10 ΕΥΡΩ (517611).14/10/2016
 έως τις   12:15΄.
51761111/11/2016Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ"3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
51761022/7/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 39.560.00 ΕΥΡΩ. (517610)13/9/2016
 έως τις   10:15΄. π.μ.
51761011/12/2016ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΛΔΑΒΑΝΙΔΟΥ3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
51760630/6/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 272.000,00 ΕΥΡΩ. (517606)27/7/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
517606121/11/2016ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 20220 Α.Ε.3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
50860130/6/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜ/Σ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ - ΕΝΤΑΣΕΩΣ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.001.133,00 ΕΥΡΩ. (508601)9/12/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
50860112/3/2018TWB A.E2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
50860130/6/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜ/Σ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ - ΕΝΤΑΣΕΩΣ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.001.133,00 ΕΥΡΩ. (508601)9/12/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
508601210/7/2018TWB A.E2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
50360630/6/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΟDEM). (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 381.500,00 ΕΥΡΩ. (503606)20/10/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503606114/7/2017INTRACOM TELECOM2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
51760724/6/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΔΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 162.614,40 ΕΥΡΩ. (517607)29/9/2016
 έως τις   10:15΄. π.μ.
517607131/3/2017ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
50860226/5/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛΑΙΟ Μ/Σ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.128.000,00 ΕΥΡΩ. (508602).14/7/2016
 έως τις   09:15;. π.μ.
508602113/3/2017ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
51760524/5/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 11.153,40, ΕΥΡΩ. (517605)7/7/2016
 έως τις   11:15΄. π.μ.
517605127/12/2016ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
51760311/5/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 55.200,00 ΕΥΡΩ. (517603)31/5/2016
 έως τις   10:15΄. π.μ.
517603116/12/2016VNO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
5076059/5/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΥΚΝΩΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 765.150,00 ΕΥΡΩ (507605)30/9/2016
 έως τις   11:30 π.μ.
507605127/11/2017POWERTEC A.E.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
5076059/5/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΥΚΝΩΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 765.150,00 ΕΥΡΩ (507605)30/9/2016
 έως τις   11:30 π.μ.
5076052, 5076051/27/11/201717/11/2017ABB A.E. & POWERTEC A.E.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
51760127/4/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 960.876,00 ΕΥΡΩ.(517601)15/6/2016
 έως τις   10:00΄. π.μ.
517601121/6/2017MANIFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ.3ος Οροφος, Γραφείο 312
Τηλ. 210 9090501
51760419/4/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ, (517604)13/5/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5176041/25/08/2016, 5176042/5/8/2016, 5176043/4/8/2016.25/8/2016Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ, Χ .ΚΟΓΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ.3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
50760413/4/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 105.000,00 ΕΥΡΩ.(507604)7/6/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
507604115/5/2017ΑΙΘΗΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
5036035/4/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 230V 20A. ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 171.600,00 ΕΥΡΩ. (503603)12/5/2016
 έως τις   11:15΄. π.μ.
503603117/7/2017TEXNOΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. (TEMAG A.E.).2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
5016025/4/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΚΩΔΩΝΑ & ΕΠΙΤΟΝΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.121.120,00 ΕΥΡΩ. (501602)7/6/2016
 έως τις   11:15΄. π.μ.
ΦΦΦ208, 2ος ΄Οροφος
Τηλ. 2109090536
51460429/2/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 96.500,00 ΕΥΡΩ. (514604)16/5/2016
 έως τις   10:30΄. π.μ.
5146041/03/11/20163/11/2016TEXNOPLAN AEBE2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
50360429/2/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΜΙΑΣ (1), ΔΥΟ (2), ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4), ΠΕΝΤΕ (5) & ΟΚΤΩ (8) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.556.136,00 ΕΥΡΩ. (503604). 19/5/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5036041 8/12/2017ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ 2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50360429/2/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΜΙΑΣ (1), ΔΥΟ (2), ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4), ΠΕΝΤΕ (5) & ΟΚΤΩ (8) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.556.136,00 ΕΥΡΩ. (503604). 19/5/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503604222/12/2017ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50360217/2/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Μ/Σ ΕΝΤAΣΕΩΣ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM) TΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 429.000,00 ΕΥΡΩ.11/5/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503602118/9/2017ΑΙΘΗΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50660115/2/2016ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΟΚIΜΑΣΤΙΚΟ Χ.Τ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 54.500,00 ΕΥΡΩ.(506601)30/3/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
50660115/10/2016ΔΡΥΣ TEXNIKH A.T.E.E.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
5085124/12/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΣΤΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (εφδ) ΣΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 70.000,00 ΕΥΡΩ.(508512)27/1/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
508512122/9/2016ASPECT ENERGY SOLUTIONS H/M Εφαρμογές ΕΠΕ.2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
5035164/12/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 24.147.000,00 ΕΥΡΩ (503516).17/6/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5035161 & 50351628/3/2018ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΑΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
5035164/12/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 24.147.000,00 ΕΥΡΩ (503516).17/6/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503516223/3/2018HOLLEY TECHNOLOGY LTD2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50351427/11/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 420.960,00 ΕΥΡΩ.(503514)9/9/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503514121/3/2017ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
51451630/10/2012ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗ Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 58.510,00 ΕΥΡΩ. (514516)12/1/2016
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5145161/16/9/201616/9/2016ΤΕCHNOCLIMAIR ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
51451013/10/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΘΕΡΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 80.800,00 ΕΥΡΩ. (514510).20/11/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5145101/6/6/20166/6/2016ΕΛΒΕ Α.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
5075049/10/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.008.000,00 ΕΥΡΩ.(507504)17/12/2015
 έως τις   13:00΄. μ.μ.
50750416/6/2017SIEMENS S.p.A.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
5075022/9/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 170KV, SF6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 313.500,00 ΕΥΡΩ. (507502)5/11/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
50750214/11/2016Grid Solutions Hellas A.E.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
5085112/9/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΠΑΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 18.354,00 ΕΥΡΩ.(508511)18/11/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5085111/22/4/2016 & 5085112/5/5/201622/4/2016B. KΑΤΣΙΜΗΤΣΗ & ΣΙΑ ΕΕ -COMPASS LOGI SERVICES CLS LTD & NEW TECH SIMOS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΜΟΣ2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
5015048/8/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ. [ΕΙΔΗ ΔΥΟ (2)]. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 3.728.641,00 ΕΥΡΩ.(501504)27/10/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
501504110/1/2018ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
5015048/8/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ. [ΕΙΔΗ ΔΥΟ (2)]. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 3.728.641,00 ΕΥΡΩ.(501504)27/10/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
501504222/12/2017Μιχ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
50851014/7/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ Μ.Τ. ΤΥΠΟΥ Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 80.000,00 ΕΥΡΩ. (508510)8/10/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
508510121/3/2016MAB INTERNATIONAL SERVICES2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
50351023/6/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΩΤΗΡΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 416.416,00 ΕΥΡΩ. (503510)4/8/2015
 έως τις   11:15΄. π.μ.
503510116/5/2017PFISTERER (PTY) LTD, SOUTH AFRICA2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50150523/6/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΤΕΛΕΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΤΗΚΤΑ) 20KV. ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 534.962,40 ΕΥΡΩ.(501505)4/8/2015
 έως τις   13:15΄. μ.μ.
50150518/2/2017FIGRECO TRADING CO. L.T.D.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
51451123/6/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 163.200,00 ΕΥΡΩ. (514511)28/7/2015
 έως τις   10:15΄. π.μ.
5145111/1/9/20161/9/2016ΕΛΒΕ ΑΕ2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
51450723/6/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΦΑΚΟΣ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 180.090,00 ΕΥΡΩ. (514507).24/9/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5145071/28/11/201628/11/2016SAFETECH M. ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
5085078/5/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ Μ.Τ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 40.400,00 ΕΥΡΩ.(508507)16/6/2015
 έως τις   10:15΄. π.μ.
508507130/11/2015TIMOΛΕΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
5085068/5/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ. (508506)16/6/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
508506130/11/2015ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
50850427/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Μ/Σ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 3.250.000,00 ΕΥΡΩ.(508504).25/6/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
508504210/4/2017CERB CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA EAD.2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
50350427/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ & ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 152.568,50 ΕΥΡΩ. (503504)29/4/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503504124/3/2016Σ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50350527/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ Χ.Τ. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 665..000,00 ΕΥΡΩ (503505). 30/10/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
50350515/9/2016Μιχ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50350627/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΥΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SCM. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 179.750,00 ΕΥΡΩ,(503506)22/4/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
50350619/5/2014Μιχ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50150327/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ & ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 490.761.00 ΕΥΡΩ.(501503)30/4/2013
 έως τις   11:15΄. π.μ.
501503114/9/2017MICRODATA A.E.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
50250327/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 160.545,00 ΕΥΡΩ. (502503)1/4/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
502503131/8/2015ADLER A.E.3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
50850327/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.741.362,00 ΕΥΡΩ.(508503)18/6/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
508503120/7/2016MAB INTERNATIONAL SERVICES2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
50850520/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 333.900,00 ΕΥΡΩ. (508505).11/9/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
508505114/12/2016SIBILLE FAMECA Electric2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
50150120/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΦΥΛΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 104.000,00 ΕΥΡΩ. (501501).22/4/2015
 έως τις   11:15΄. π.μ.
501501119/10/2015ΕΡΓΩΝ Α.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
50350217/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΥΤΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 3ΦΑΣΕΩΝ, 4ΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 79.365,00 ΕΥΡΩ (503502).27/3/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503502126/9/2016ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
5085016/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 50ΚVA-630KVA ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 70.313.950.00 ΕΥΡΩ. (508501).29/5/2015
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5085011/21/6/2016 & 5085012/01/6/20161/6/2016ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ & TOSHIBA TRANSMISSION LTD2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
5025016/2/2015ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 70.570,00 ΕΥΡΩ. (502501)5/3/2015
 έως τις   09:15 π.μ.
502501126/10/2015ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
50340728/11/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ {ΕΙΔΗ ΔΥΟ (2)}. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 736.500,00 ΕΥΡΩ.(503407)13/2/2015
 έως τις   9:15΄. π.μ.
50340711/4/2016LANDIS+GYR A.E.2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50740118/11/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ 630KVA, ΧΩΡΙΣ Μ/Σ, ΤΗΚΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 24KV, ΜΟΝΑΔΑ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 984.800,00 ΕΥΡΩ. (507401)21/1/2015
 έως τις   09:15 π. μ.
50740116/5/2017ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
50340823/9/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ & ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20KV ME MONΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ. (503408). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 896.850,00 ΕΥΡΩ.11/11/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503408117/5/2016ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
5084089/9/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 50.000,00 ΕΥΡΩ. (508408)5/11/2014
 έως τις   9:15΄. π.μ.
508408126/1/2015ΕΡΓΩΝ Α.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 223
Τηλ. 210 9090553
50240229/8/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΗΛΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 12.000,00 ΕΥΡΩ. (502402)30/10/2014
 έως τις   10:15΄. π.μ.
502402127/2/2015ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
5014088/8/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑNΕΜΠΟΤΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ (ΕΙΔΗ 14). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.921.600,00 ΕΥΡΩ.(501408)30/9/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5014081, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 5014141,2,3,4,5,13/6/2016ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΔΗΜ. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ, ΑΔΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ Η ΜΟΡΦΑ, ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΔΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ Ο ΚΟΡΜΟΣ, ΝΤΟΥΚΑΣ Ι. ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ ΑΘ. Ο.Ε., ΔΗΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΡ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ΄ΑΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΑΔΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΙΝΤΟΥ ΑΒΡΑΜΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. & ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
5034098/8/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΌ SMC ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ Νο 5, 6 & 7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.040.000,00 ΕΥΡΩ.(503409)16/1/2015
 έως τις   9:15΄. π.μ.
50340914/8/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
5124041/8/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (512404)25/9/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
512401126/1/2015ΙΒΜ ΄ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2ος Οροφος, Γραφείο 206
Τηλ. 210 9090540
50141020/5/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΞΥΛΙΝΟΙ ΠΕΙΡΟΙ (501410). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 24.000,00 ΕΥΡΩ.24/6/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
50141018/10/2014ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Ο.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
5014042/5/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 10" (501404). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 957.000,00 ΕΥΡΩ.20/6/2014
 έως τις   09:15;. π.μ.
501404118/9/2015SEDIVER S.A.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
5034042/5/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΥΠΟΓΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΔΥΟ (2) & ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (503404). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 669.500,00 ΕΥΡΩ.19/6/2014
 έως τις   09:15 π.μ.
503404125/10/2016ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50340229/4/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑBOΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ 230V, 50HZ 10A. (503402). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 23.400,ΟΟ ΕΥΡΩ.17/6/2014
 έως τις   13:15.
50340218/10/2014A. MOΥΣΑΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
51240129/4/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ (512401). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 133.000,00 ΕΥΡΩ.24/6/2014
 έως τις   10:15 π.μ.
512401126/1/2015ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
50840211/4/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΕΣΗ (508402). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 74.600,00 ΕΥΡΩ.6/6/2014
 έως τις   09:15΄.π.μ.
508402124/10/20143M HELLAS MEPE
Τηλ. 
50140114/3/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (501401). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 14.400.320,00 ΕΥΡΩ.29/4/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
5014011/ 501401229/12/2014ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε - Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΕΤΕΘ ΑΕ - ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ, Κ. & Ν. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΕ2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
5034057/3/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 20KV (503405). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 780.000,00 ΕΥΡΩ.6/5/2014
 έως τις   9:15΄. π.μ.
503405117/2/2016KEMCO LTD2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50840314/2/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΦΟΡΗΤΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ. (508403). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 550.000,00 ΕΥΡΩ.30/4/2014
 έως τις   09:15 π.μ.
508403116/7/2015JGS A.E.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
50331324/12/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΕΑΠ (503313). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 117.600,00 ΕΥΡΩ6/3/2014
 έως τις   11:15΄. π.μ.
50331319/3/2015Μιχ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528
50131120/12/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. (501311). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 190.825,00 ΕΥΡΩ.4/2/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
501311217/3/2015Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
50231120/12/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (502311).ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 122.500,00 ΕΥΡΩ.12/2/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
502311110/2/2015Σ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.3ος Οροφος, Γραφείο 302
Τηλ. 210 9090531
51431629/11/2014ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕΔΙΛΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΔΙΛΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ, ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ & ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (514316). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 24.532,00 ΕΥΡΩ.25/2/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
514316128/1/2015SAFETECH EΠΕ2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
51530822/11/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4Χ2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4Χ2, 0,4 ton. και 0,5 ton. KAI ΔΙΚΥΚΛΟ ΤΥΠΟΥ "ΠΑΠΙ" (515308). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 102.000.00 ΕΥΡΩ.10/4/2014
 έως τις   11:15΄. π.μ.
51530826/11/2014ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ
Τηλ. 
51431815/11/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (514318).ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 11.490,00 ΕΥΡΩ.6/2/2014
 έως τις   13:15΄. μ.μ.
514318127/5/2014Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
51430315/11/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (514303). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 45.400,00 ΕΥΡΩ.6/2/2014
 έως τις   11:15΄. π.μ.
514303125/9/2014KOGERAKIS OFFICE DESING2ος Οροφος, Γραφείο 204
Τηλ. 210 9090543
5073058/11/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (507305)14/1/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
50730514/8/2014T. KOYBEΛΗΣ ΕΠ.Ε.2ος Οροφος,, Γραφείο 223Β
Τηλ. 210 9090556
5153061/11/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (515306)20/12/2013
 έως τις   09:15΄. π.μ.
515306129/9/2014ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ
Τηλ. 
50131022/10/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝΕΜΠΟΤΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ [ΕΙΔΗ ΔΥΟ (2)] (501310)11/12/2013
 έως τις   09:15΄π.μ.
501310127/2/2015Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.2ος Οροφος, Γραφείο 214
Τηλ. 210 9090533
5033051/10/2013ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20ΚV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ (503305)10/1/2014
 έως τις   09:15΄. π.μ.
503305129/12/2014ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ2ος Οροφος, Γραφείο 212
Τηλ. 210 9090528