Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΟΑΕΣΜ
9001194

Συνοπτικος Διαγωνισμος για ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών "Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (access control) καθώς και συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας στα data rooms των κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στον Ν. Αττικής"

 28/02/2018 09:30

Διαμαντοπουλου 10 , 11743 Αθηνα Ε. Κολλατος Τηλ. 210 9090370 Fax: 210-9090378-Διακηρυξη 9001194

Μέρος Α

Μέρος Β

 ΔΟΑΕΣΜ 9001193

 
Συνοπτικος Διαγωνισμος για ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών "Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Πυρανίχνευσης Εξωτερικού Χώρου των Σχολών Άνοιξης του ΔΕΔΔΗΕ "

 27/02/2018 09:30

Διαμαντοπουλου 10 , 11743 Αθηνα
Ε. Κολλατος Τηλ. 210 9090370
Fax: 210-9090378-Διακηρυξη 9001193

 ΔΟΑΕΣΜ 9001217

Συνοπτικος Διαγωνισμος για ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών "EΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ"

 13/02/2018
 10:00

Διαμαντοπουλου 10 , 11743 Αθηνα
Ε. Κολλατος Τηλ. 210 9090370 Fax: 210-9090378
Τευχος Διακηρυξης