Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΟΑΕΣΜ
9001283

Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών "Προμήθεια μπουφάν βαρέως τύπου για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ"

 03/07/2018
09:30

Διαμαντοπουλου 10 , 11743 Αθηνα Τηλ. 210 . Fax: 210-9090390 Κος Τσολακιδης


-Διακήρυξη 9001283

 ΔΟΑΕΣΜ
9001282

Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών "Προμήθεια ισοθερμικών εσώρουχων και fleece για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ"

02/07/2018
 09:30

Διαμαντοπουλου 10 , 11743 Αθηνα Τηλ. 210 . Fax: 210-9090390 Κος Τσολακιδης

-Διακήρυξη 9001282

 ΔΟΑΕΣΜ 9001276

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου
"Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ"

 08/06/2018
 09:00

Διαμαντοπούλου 10 , 117 43, Αθήνα Τηλ. 210 9090333, Fax: 210 9090337 κ. Π.Πουρναράς

Συμπλήρωμα Νο1

Τεύχος Διακήρυξης


 ΔΟΑΕΣΜ/180102/2018  
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

 
22/06/2018
15:30 

 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

Π. ΜΑΥΡΙΚΗ
210 9090320

 ΔΟΑΕΣΜ/180102/2018
 
ΔΟΑΕΣΜ/180101/2018


 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΚΣΔ) ΤΗΣ ΔΠΑ

 
14/5/2018
16.00 

 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

Κ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321

Ανακοίνωση Παράτασης 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ